معرفی نرم افزار سوپر دسیژن (Super decision)
نرم افزار سوپر دسیژن (super decision) یکی از نرم افزارهای تصمیم گیری چندمعیاره مختص روشهای AHP و ANP می باشد.
سوپر دسیژن نرم افزار تصمیم گیری است که بر اساس دو روش تصمیم گیری چند معیاره کار می کند.
سوپر دسیژن فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) و فرآیند شبکه تحلیلی (ANP) را پیاده سازی می کند. در بسیاری از زمینه های تحقیقاتی و عملی مانند تولید ، مدیریت محیط زیست ، حمل و نقل هوایی ، نیروگاه های کوچک آبی و کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است.
این نرم افزار از قابلیت های زیادی برخوردار است. روش AHP به روش تحلیل سلسله مراتبی و روش ANP به روش فرایند تحلیل شبکه معروف هستند. این نرم افزار قابلیت ایجاد ماتریس اولیه، ماتریس وزن دار و سوپر ماتریس حد دار را دارد. همچنین قابلیت تحلیل حساسیت مدل را نیز دارا است
مزایای نرم افزار سوپردسیژن
این نرم افزار ابزاری برای ایجاد و مدیریت مدل های AHP و ANP فراهم می کند ، قضاوت های خود را وارد می کنید ، نتایج را می گیرید و تجزیه و تحلیل حساسیت را بر روی نتایج انجام می دهید. همچنین پشتیبانی از مدلهای پیچیده و چند سطحی BOCR (مزایا – فرصت ها – هزینه ها – ریسک ها) را فراهم می کند.

منوی های نرم افزار سوپر دسیژن
نرم افزار سوپر دسیژن از 6 منوی زیر تشکیل شده است:
File
Design
Assess/Compare
Computation
Network
Help
منوی File
این منو در برگیرنده دستوراتی نظیر باز کردن یک فایل جدید (New)، بستن فایل جاری، باز کردن فایلهای موجود در سیستم، ذخیره فایل، خروجی کامل و… است. این منو همانند عمکرد منوی File در دیگرنرم افزارها است. در این منو عملیاتی از جمله باز کردن یک صفحه جدید، باز کردن فایل های قبلی سوپر دسیژن، ذخیره، پرینت و خارج شدن از نرم افزار آورده شده است.

منوی Design
از طریق این منو می‌توان برای پیاده‌سازی مدل‌ها، خوشه (کلاستر) و گره ایجاد کرد. همچنین می‌توان مدلهای سابنت (subnet) ایجاد کرد. این منو همانطور که از نامش پیداست برای طراحی اولیه مدل استفاده می‌شود. کلاسترها در سوپردسیژن از اصلی ترین مبنای طراحی مدل هستند یعنی برای ایجاد یک مدل سلسله مراتبی و یا شبکه ای باید حتما ابتدا کلاستر (Cluster) را ایجاد کرد و سپس درون کلاسترها، گره ها (Node) را ایجاد نمود.

منوی Assess/Compare
از طریق این منو عملیات مقایسات زوجی صورت می‌گیرد. منظور از مقایسات زوجی، همان بررسی دو به دوی عوامل مساله و دادن امتیاز به آن مقایسات است. این فرایند از طریق Pairwise Comparisons حاصل می‌شود. این بخش نیز از مهمترین بخش های نرم افزار Super decision است تمامی فرایندهای وزندهی، مقایسه زوجی، نرخ ناسازگاری مقایسه زوجی و پاسخگویی به پرسشنامه ها در این قسمت قرار دارد.

منوی Computation
کلیه خروجی‌ها و تحلیل‌های لازم بر روی مدل، از طریق این منو حاصل می‌شود. عملیاتی نظیر تحلیل انواع سوپرماتریس‌ها، نتایج رتبه‌بندی آلترناتیوها، تحلیل حساسیت، بهینه‌سازی و … از طریق این منو بدست می‌آید. سوپرماتریس ها کاربرد بسیار زیادی در مدل های ANP دارند طوری که برای ایجاد وزن نهایی ANP سه سوپرماتریس باید تشکیل شود که اولین آن سوپرماتریس بدون وزن (اولیه) است که در نرم افزار به نام un weighted super matrix آورده شده است. دومین سوپرماتریس بنام سوپرماتریس موزون معروف است که در نرم افزار به نام weighted super matrix آورده شده است. آخرین سوپرماتریس که وزن های نهایی در آن استخراج می شود سوپرماتریس حدی (Limit matrix) است.

 

4 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید