دوره آموزشی: زمین آمار

Geostatistic

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

هدف درس : آشنایی با اصول استفاده از روش‌های زمین آمار برای بررسی تغییرات مکانی خصوصیات مختلف خاک

سرفصل دوره آموزشی:

مروری بر مبانی تئوری آمار کلاسیک

مقدمه ای بر زمین آمار

متغیر ناحیه ای

واریوگرافی

تحلیل ساختاری

واریوگرام و کوواریوگرام

ویژگی‌های واریوگرام و کوواریوگرام

مدلهای تئوری واریوگرام

نقش اثر تناسب بین میانگین و واریانس

محاسبه میانگین واریوگرام

واریانس پراکندگی و منظم سازی

کریجینگ و توصیف معادلات آن

کوکریجینگ

واریانس تخمینی

نمونه برداری زمین آماری

توزیع فضایی

تخمین نقطه ای

ارزیابی مواد نامفهوم

 کاربرد زمین آماده در علوم خاک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید