دوره آموزشی: سنجش از دور

Remote sensing

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

هدف درس: دم آشنایی با اصول و روش های سنجش از دور و کاربرد آنها در کشاورزی منابع طبیعی و علوم خاک

سرفصل دوره آموزشی:

مقدمه ای بر سنجش از دور و تاریخچه آن

فیزیک سنجش از دور

منشاء و خصوصیات امواج الکترومغناطیسی

واکنش امواج الکترومغناطیسی با پدیده‌های سطح زمین

سکوهای سنجش از دور

عکس های هوایی و دوربین های مورد استفاده در آن

عوامل تفسیر بصری عکس های هوایی

سنجنده چند طیفی و ابر طیفی در سنجش از دور

مفاهیم و مبانی تشعشعات حرارتی و تصاویر حرارتی

سنجش از دور ماکروویو فعال (LIDAR)

سنجش از دور پوشش گیاهی

سنجش از دور منابع آب

سنجش از دور مناظره اراضی و شهری

سنجش از دور خاک و ژئومرفولوژی

 پیش پردازش و پردازش تصاویر ماهواره ای

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید