دوره آموزشی: سیستم های اطلاعات جغرافیایی زمانمند Temporal GIS


دوره آموزشی:

سیستم های اطلاعات جغرافیایی زمانمند Temporal GIS

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

سرفصل دوره آموزشی:

تعریف مفهوم زمان و تشریح تفاوت زمان و مکان

بررسی نیازمندی های به کارگیری بعد زمان در  GIS

ابعاد زمانی و تنوع پایگاه های داده های مکانی زمانمند

توپولوژی زمانی Temporal Topology

مدل مفهومی GIS زمان مند

ملاحظات فنی در ادغام زمان در GIS

بررسی مدلهای پیشنهادی برای ادغام زمان در GIS

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید