دوره آموزشی: شبکه های عصبی و منطق فازی پیشرفته


دوره آموزشی: شبکه های عصبی و منطق فازی پیشرفته

مدرس : دکتر سعید جَوی زاده

شیراز، خیابان برق، کوچه برق یک، درب اول سمت راست، موسسه چشم‌انداز

تلفن ثابت : 07132341477

همراه : 09382252774

سایت : www.crsgroup.ir

کانال تلگرام: saeedjavizadeh@

کانال اینستا گرام:saeedjavizadeh@

سرفصل های درس:

تاریخچه شبکه های عصبی و سیستم های منطق فازی و سیستم های ترکیبی فازی –عصبی

معرفی سیستم های بیولوژیکی طبیعی

معرفی ساختارهای متنوع شبکه های عصبی و الگوریتمهای مربوطه

معرفی آموزش های مختلف سیستم های عصبی ، فازی و عصبی و الگوریتم های مربوطه

مقایسه بین الگوریتم های آموزشی برای کاربرد الگوهای متنوع با ساختار های متفاوت

طراحی مدل های ریاضی پیچیده دینامیک دار عصبی،فازی،عصبی-فازی برای کاربرد سیستم های الگو های غیر طبیعی و متغیر با زمان

نماسازی یک مسئله برای سه سیستم مزبور و برنامه سازی کامپیوتر جهت الگوهای متفاوت (ساکن و متحرک) و پیاده سازی عملکرد برنامه کامپیوتری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید