دوره آموزشی : فیزیک سنجش از دور-مدرس دکتر سعید جوی زاده


دوره آموزشی :

فیزیک سنجش از دور

Training course:

Physical principles of remote sensing

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

مولف کتاب های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS)

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

http://crsgroup.ir/

آدرس:

شیراز-خیابان برق-کوچه یک

سرفصل دوره آموزشی:

مروری بر اصول سنجش از دور

مراحل سنجش از دور

منابع انرژی

مسیر عبور انرژی

مشخصه های تابش امواج الکترومغناطیسی

برهم کنش بین ماده و تابش الکترومغناطیس

محدوده های طول موج تابش الکترومغناطیس

خصوصیات انرژی تابشی خورشیدی

اثرات جوی

خطای رادیومتری و خطای هندسی

عبو انرژی، تابش امواج الکترومغناطیسی، برهم کنش بین ماده و تابش الکترومغناطیس، محدوده های طول موج تابش، انرژی تابشی خورشیدی، اثرات جوی، خطای رادیومتری، خطای هندسی

سنجنده ها

انواع و خصوصیات سنجنده ها

بررسی جزئیات ساختاری سنجنده ها

سنجنده های الکترو-نوری

سنجنده های مکانیکی-نوری

سنجنده های جارویی

سنجنده های حرارتی

سنجنده های فعال و غیرفعال

سیستم سنجنده مایکروویو

سنجنده های فرازیاب

سنجنده های ضریب پراکندگی

زاویه لحظه ای دید منطقه

زاویه دید منطقه

قدرت تفکیک مکانی و طیفی

قدرت تفکیک رادیومتری

سکوها

انواع و خصوصیات سکوها

سیستم های ماهواره و سکوها

ماهواره منابع زمینی

ماهواره های هواشناسی

مقایسه سنجنده های سیستم های ماهواره ای مختلف

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید