دوره آموزشی : مباحث و روش های نو در سنجش از دور


دوره آموزشی :

مباحث و روش های نو در سنجش از دور

Training course:

New topics and methods in remote sensing

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

مولف کتاب های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS)

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت :

http://crsgroup.ir/

آدرس:

شیراز-خیابان برق-کوچه یک

سرفصل دوره آموزشی:

مفاهیم و رویکردهای نو در سنجش از دور RS

کلید واژه های داغ در سنجش از دور

انتخاب موضوعات نو در سنجش از دورRS

کاربرد شبکه های عصبی در مطالعات سنجش از دورRS

روش ها و فنون مدلسازی جدید در سنجش از دور RS

دقت در سنجش از دور RS

مفاهیم جدید در بکارگیری دانش جدید در سنجش از دور RS

میژگی های نرم افزار های جدید و کاربردی در سنجش از دور RS

آشنایی با منابع داده هاب سنجش از دور RS

ویژگی داده های اپتیکی در سنجش از دور RS

ویژگی های داده های مادون قرمز در سنجش از دور RS

ویژگی های داده های ابر طیفی در سنجش از دور RS

ویژگی های داده های سنجش از دور حرارتی در سنجش از دور RS

ویژگی های داده های مایکروویو در سنجش از دور RS

تکنیک های مبتنی بر طبقه بندی نرم افزار در سنجش از دور RS

روش های جدید در کالیبره کردن سنجنده ها و تصحیح داده ها در سنجش از دور RS

مدل های آماری و ریاضی جدید در داده کاوی در سنجش از دور RS

ارتباط سنجش از دور و سایر علوم از ریاضی فیزیک و شیمی در سنجش از دور RS

بهره گیری از تکنیک های تلفیق داده ها در سنجش از دور RS

روش های نوین بررسی دقت نتایج داده های استخراج از داده ها در سنجش از دور RS

بهره گیری از روش های نوین در علوم کامپیوتر و بینایی ماشین در در سنجش از دور RS

پردازش داده های سنجش از دور RS

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید