دوره آموزشی: مدلسازی رقومی زمین

Training course:

DTM

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

مولف کتاب های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

http://crsgroup.ir/

آدرس:

شیراز-خیابان برق-کوچه یک

مروری برمفاهیم بنیادین و تعریف مدل رقومی زمین و مدل رقومی ارتفاعی و نکات تمایز آنها

ژئومورفولوژی و عوارض مورفولوژیک و نقش انها در تعیین اسکلت منطقه

طبقه بندی زمین از نظر ناهمواری

منابع جمع آوری اطلاعات

عکس های هوایی

تصاویر ماهواره ای

روش های جمع آوری داده ها

روش دستی

روش نیمه اتوماتیک

روش خودکار

روش های نمونه برداری و بحث بر روی دقت و مزایای هرکدام

روش تصادفی

روش سیستماتیک روش کامپوزیت

روش های نمونه برداری بهینه

واریوگرام

طیف

ضریب ناصافی

معیارهای افزایش دانسیته

طبقه بندی گریدها و مزایا و معایب هرکدام

DEMساختار داده ها در

تشکیل شبکه های مثلثی

تکنیک مثلث بندی

انترپولاسیون، فیلترینگ

جمع آوری اتوماتیک داده ها

روش های ارائه اطلاعات

و آنالیز اولیه در دستیابی به دقت های مورد نیازDEM دقت

کاربردهای  DEM

آشنایی با نرم افزار و انجام پروژه های عملی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید