دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI

دکتر سعید جوی زاده 1

دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI

مقدمه:

در دنیای پژوهش علمی، مهارت های مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI از اهمیت بسیاری برخوردارند. نوشتن یک مقاله علمی با کیفیت و قابل قبول، مرحله ای بسیار حیاتی در پژوهش های علمی است که می تواند تأثیر بزرگی در پیشرفت دانش و ارتقای شغلی پژوهشگران داشته باشد. به عنوان یک پژوهشگر، آشنایی با تکنیک های مقاله نویسی علمی و توانایی ارسال مقالات به مجلات ISI، می تواند در بهبود شانس های انتشار مقاله و تأثیر آن در جامعه علمی و پژوهشی کمک کند.

آموزش مقاله نویسی

دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI، به دانشجویان و پژوهشگران کمک می کند تا با قوانین و نکات مهم در نوشتن مقالات علمی آشنا شوند. این دوره به صورت جامع، مفاهیم و مباحث مربوط به تهیه و نگارش یک مقاله علمی را پوشش می دهد. از جمله موضوعاتی که در این دوره مورد بررسی قرار می گیرد، نوع مقالات علمی، ساختار مقاله، روش های پژوهشی، تحلیل داده ها، معرفی مراجع و استفاده از منابع معتبر، نگارش و ویرایش مقاله، تهیه خلاصه و abstract، انتخاب مجله مناسب برای ارسال مقاله، مراحل ارسال و نگهداری مقاله در مجله ISI و بسیاری از موارد دیگر می باشد.

با شرکت در این دوره، دانشجویان و پژوهشگران قادر خواهند بود مقالات علمی خود را با استانداردهای علمی بالا، به صورت منظم و قابل قبولی نوشته و به مجلات ISI ارسال کنند. این مهارت ها به آنها کمک می کند تا در جامعه علمی به عنوان پژوهشگرانی موثر و متخصص شناخته شوند و بتوانند به رشد و پیشرفت علمی خود و جامعه علمی کمک کنند.

چشم انداز و اهداف کلی برنامه دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI

چشم انداز و اهداف کلی برنامه دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI عبارتند از:

1. ارتقای مهارت های نوشتاری: هدف اصلی این دوره آموزشی، ارتقای مهارت های نوشتاری دانشجویان و پژوهشگران در زمینه نوشتن مقالات علمی است. این دوره به شرکت کنندگان کمک می کند تا قوانین و نکات مهم در نوشتن مقالات علمی را یاد بگیرند و توانایی نگارش مقالات با کیفیت و قابل قبول را بهبود دهند.

2. آشنایی با استانداردهای علمی: در این دوره، شرکت کنندگان با استانداردهای علمی برای نگارش و ارسال مقالات آشنا می شوند. آنها فراخوانی مجلات ISI را درک می کنند و یاد می گیرند که چگونه مقالات خود را به صورت منظم و با استفاده از منابع معتبر نگارش کنند.

3. ارتباط با جامعه علمی: این دوره به شرکت کنندگان کمک می کند تا با جامعه علمی ارتباط برقرار کنند و در جامعه علمی به عنوان پژوهشگرانی موثر و متخصص شناخته شوند. آنها می توانند مقالات خود را در مجلات ISI ارسال کنند و در جامعه علمی شهرت و تأثیر بیشتری پیدا کنند.

4. تأثیرگذاری در پژوهش و علم: با شرکت در این دوره، شرکت کنندگان می توانند به رشد و پیشرفت علمی خود و جامعه علمی کمک کنند. نوشتن مقالات علمی با کیفیت و ارسال آنها به مجلات ISI، می تواند تأثیر بزرگی در پیشرفت دانش و ارتقای شغلی پژوهشگران داشته باشد.

با این اهداف کلی، دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI به شرکت کنندگان کمک می کند تا مهارت های لازم برای نگارش مقالات علمی با کیفیت را به دست آورند و در جامعه علمی به عنوان پژوهشگرانی موفق و تأثیرگذار شناخته شوند.

آموزش مقاله نویسی

جزئیات دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI

دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI می تواند شامل موارد زیر باشد:

1. مقدمه‌ای درباره نوشتن مقاله: در این بخش، شرکت کنندگان با مفهوم و اهمیت نوشتن مقاله آشنا می شوند. مهارت های اساسی مورد نیاز برای نگارش یک مقاله علمی پژوهشی معرفی می شوند و روش های موثر برای جستجوی منابع و انتخاب موضوع نیز بررسی می شوند.

2. نوشتن بخش مقدمه: در این بخش، شرکت کنندگان یاد می گیرند که چگونه بخش مقدمه را به درستی نوشته و مطالب مهم را در آن بیان کنند. روش های جذاب برای جلب توجه خواننده و گفتن مسئله تحقیق نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

3. نگارش بخش روش‌شناسی: در این بخش، شرکت کنندگان یاد می گیرند که چگونه بخش روش‌شناسی را به درستی نگارش کنند. مواردی که باید در این بخش ذکر شوند، شامل روش تحقیق، نمونه برداری، ابزارها و فرآیند تجزیه و تحلیل داده‌ها است.

4. نگارش بخش نتایج و تحلیل: در این بخش، شرکت کنندگان یاد می گیرند که چگونه نتایج تحقیق خود را به درستی گزارش کنند و تحلیلی دقیق از آنها ارائه دهند. نحوه ارائه جداول و نمودارها برای نمایش داده ها نیز در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

5. نگارش بخش بحث و نتیجه‌گیری: در این بخش، شرکت کنندگان یاد می گیرند که چگونه بخش بحث را به درستی نگارش کنند و نتایج تحقیق خود را با مطالعات قبلی مقایسه کنند. همچنین، نحوه ارائه نتیجه‌گیری و پیشنهادات نیز در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

6. آشنایی با استانداردهای ISI: در این بخش، شرکت کنندگان با استانداردهای مجلات ISI آشنا می شوند و یاد می گیرند که چگونه مقالات خود را برای ارسال به این مجلات آماده کنند. مواردی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد، شامل قوانین نگارش، استفاده از منابع معتبر و ارائه عنوان و چکیده مناسب است.

7. تمرین های عملی: در طول دوره، تمرین های عملی و تمرینات نوشتاری به شرکت کنندگان داده می شود تا بتوانند مهارت های نوشتاری خود را بهبود داده و در کارهای عملی تجربه کسب کنند.

به طور کلی، دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI به شرکت کنندگان کمک می کند تا مهارت های لازم برای نگارش مقالات علمی با کیفیت را به دست آورند و در جامعه علمی به عنوان پژوهشگرانی موفق و تأثیرگذار شناخته شوند.

آموزش مقاله نویسی

تعداد ساعات تماس دانش‌آموز:

این برنامه برای 20 ساعت طراحی شده است، تکالیف و سایر فعالیت‌های آموزشی غیر مربی وجود دارد که باید ظرف 30 روز پس از تحویل برنامه تکمیل شود.

اهداف دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI

اهداف دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI می توانند شامل موارد زیر باشند:

1. آشنایی با مهارت های اساسی مورد نیاز برای نوشتن مقاله علمی پژوهشی: دوره آموزشی به شرکت کنندگان کمک می کند تا با مهارت های اساسی مرتبط با نوشتن مقاله علمی پژوهشی آشنا شوند، از جمله انتخاب موضوع مناسب، جستجوی منابع، تدوین سوال های پژوهشی، و تعیین روش تحقیق.

2. ارتقای مهارت های نگارشی: دوره آموزشی به شرکت کنندگان کمک می کند تا مهارت های نگارشی خود را بهبود داده و یاد بگیرند که چگونه مطالب خود را به صورت روان و قابل فهم بیان کنند، ساختار منطقی را دنبال کنند و از اصول نگارش علمی پیروی کنند.

3. آشنایی با استانداردهای ISI: دوره آموزشی به شرکت کنندگان کمک می کند تا با استانداردهای مجلات ISI آشنا شوند و یاد بگیرند که چگونه مقالات خود را برای ارسال به این مجلات آماده کنند. این شامل قوانین نگارش، استفاده از منابع معتبر، ارائه عنوان و چکیده مناسب و سایر الزامات نگارشی است.

4. توسعه مهارت های تحقیق: دوره آموزشی به شرکت کنندگان کمک می کند تا مهارت های لازم برای انجام تحقیقات علمی را توسعه دهند، از جمله جستجوی منابع، تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر نتایج.

5. ارتقای قدرت ارتباطی: دوره آموزشی به شرکت کنندگان کمک می کند تا مهارت های ارتباطی خود را بهبود داده و یاد بگیرند که چگونه مطالب خود را به صورت منطقی و قابل فهم برای خوانندگان علمی ارائه دهند.

با شرکت در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان قادر خواهند بود مقالات علمی پژوهشی با کیفیت بالا و طبق استانداردهای ISI نوشته و به عنوان پژوهشگران موفق و تأثیرگذار در جامعه علمی شناخته شوند.

آموزش مقاله نویسی

فلسفه دوره آموزش مقاله نویسی ما :

فلسفه دوره آموزش مقاله نویسی ما این است که به شرکت کنندگان ابزارها و مهارت‌های لازم برای نوشتن مقالات علمی پژوهشی با کیفیت و مطابق با استانداردهای ISI را ارائه دهیم. ما تمرکزمان روی ارائه یک فرایند گام به گام و ساختارمند برای نوشتن مقالات علمی است.

از طریق این دوره، شرکت کنندگان با مهارت های اساسی مورد نیاز برای انتخاب موضوع، تدوین سوال های پژوهشی، جستجوی منابع، تدوین ساختار منطقی، نگارش قوانین نگارش علمی و استانداردهای ISI آشنا می شوند. همچنین، در این دوره به ارتقای مهارت های نگارشی، تحقیقی و ارتباطی شرکت کنندگان کمک می کنیم.

هدف ما این است که شرکت کنندگان را به پژوهشگرانی مبتکر و موفق تبدیل کنیم که قادر به تولید مقالاتی با کیفیت و تأثیرگذار هستند. با این دوره، افراد می توانند مقالات خود را در مجلات علمی معتبر ارسال کنند و به عنوان اعضای فعال جامعه علمی به شمار آیند.

در نهایت، فلسفه دوره آموزش ما این است که ارائه اطلاعات و مهارت های لازم برای نوشتن مقالات علمی پژوهشی با استانداردهای ISI را به گونه ای ساده و قابل فهم برای همه شرکت کنندگان ارائه کنیم تا همه بتوانند از این دوره استفاده کنند و به بهترین شکل ممکن در مسیر پژوهش خود پیشرفت کنند.

تاریخ ها و مکان ها دوره آموزش مقاله نویسی:

این یک برنامه درخواستی برای شرکت ها و سازمان هایی است که مایل به معرفی مهارت های مربیگری در سازمان خود هستند. برای دعوت از ما برای آوردن این دوره به سازمان شما تماس بگیرید.

زبان برنامه دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI

فارسی

نحوه تحویل:

این دوره به صورت آموزش طولانی مدت و در یک سال انجام می شود

شرکت کنندگان مورد نظر در دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI

دوره آموزش مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI برای همه علاقه‌مندان به مقاله نویسی و پژوهش‌های علمی مناسب است. شرکت کنندگان مورد نظر می‌توانند عبارتند از:

1. دانشجویان دانشگاهی: افرادی که در حال تحصیل در دانشگاه هستند و قصد دارند مقالات علمی پژوهشی خود را تدوین و منتشر کنند.

2. پژوهشگران: افرادی که در حوزه پژوهش‌های علمی فعالیت می‌کنند و قصد دارند مقالات خود را با استفاده از استانداردهای ISI نوشته و ارسال کنند.

3. اساتید و محققان: افرادی که در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مشغول به تدریس و تحقیق هستند و قصد دارند دانش و تجربیات خود را در قالب مقالات علمی منتشر کنند.

4. دانشمندان و متخصصان صنعتی: افرادی که در صنایع مختلف مشغول به تحقیق و توسعه هستند و قصد دارند مقالات علمی پژوهشی خود را به منظور بهبود فناوری‌ها و راهکارهای صنعتی منتشر کنند.

5. عموم علاقه‌مندان: افرادی که به موضوعات علمی و پژوهشی علاقه‌مند هستند و قصد دارند مهارت‌های مقاله نویسی را برای خواندن و درک بهتر مقالات علمی بدست آورند.

دوره آموزشی ما طراحی شده است تا به افراد با هر سطح دانش و تجربه‌ای کمک کند و مهارت‌های مورد نیاز برای نوشتن مقالات علمی پژوهشی و استفاده از استانداردهای ISI را به آنها آموزش دهد.

آموزش مقاله نویسی

پیش نیاز دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI

هیچ پیش نیازی برای این دوره وجود ندارد، اما ما با سازمان هایی که مایل به اجرای این برنامه هستند صحبت می کنیم تا مطابقت با اهداف سازمانی، تیمی و فردی آنها را تایید کنیم.

سیاست های پرداخت شهریه، برداشت و بازپرداخت:

قیمت این برنامه بستگی به تعداد شرکت کنندگان و مکانی دارد که سازمانی که مایل است مربیان ما برای ارائه این دوره سفر کنند. هزینه ها / پرداخت ها غیر قابل استرداد است.

معجون مقاله نویسی:۱۲ هفته تا چاپ اولین مقاله

اهداف اولیه این کتاب کار، کمک کردن به شما در بازنگری یک مقاله کلاسی، مقاله کنفرانس، مقاله منتشر نشده، فصل یا پایان‌نامه و ارسال آن به سردبیر یک مجله دانشگاهی مناسب می‌باشد. یعنی اهداف این کتاب، فعال و عملگرا هستند. کتاب کار دستورالعمل ها، تمرین ها، ساختارها و مهلت‌های لازم برای انجام یک بازنگری موثر را ارائه می‌دهد. این به شما کمک می‌کند تا عادت‌های سودمندی را ایجاد کنید که منجر به اعتماد به نفس می‌شود، نوعی از اعتماد به نفسی که برای ارسال مقاله ژورنالی که نوشته اید، به دنیا لازم است. با کمک به شما در تبدیل مقاله از کیفیت کلاس درس یا کنفرانس به کیفیت مقاله ژورنالی، همچنین به شما کمک می‌کند بر نگرانی در مورد انتشارات دانشگاهی غلبه کنید.

اکثر کتاب‌های مربوط به نوشتن آکادمیک فرض می‌کنند که سخت‌ترین بخش نوشتن، رسیدن به ایده‌های خوب است. این ممکن است برای دانشجویان کارشناسی سخت باشد، اما برای دانشجویان کارشناسی ارشد یا اعضای هیئت علمی سخت نیست. در کارگاه‌های نویسندگی من، ایده‌های خوب فراوان است. مشکل واقعی این است که چقدر ایده‌های خوب در مقالات ناتمام و منتشر نشده از بین می‌روند. چیزی که اکثر دانشجویان فارغ التحصیل و اعضای هیأت علمی به آن نیاز دارند، راهی برای قابل انتشار کردن تحقیقاتی است که قبلاً انجام داده‌اند یا در مقطع کارشناسی ارشد نوشته‌اند یا تدریس کرده‌اند. آنها می‌دانند که مقالات کلاسی، مقالات کنفرانس، فصل‌های پایان نامه یا مقالات رد شده آنها برای مجلات آماده نیست، اما نمی‌دانند چگونه آنها را بهبود بخشند. بنابراین، در کارگاه‌هایم، تمرکز را بر هدایت دانشجویان از طریق ویرایش در چیزی که قبلاً نوشته بودند، کردم، تمرینی که بسیاری از دانشجویان فارغ‌التحصیل ادعا می‌کردند که قبلا هرگز انجام نداده‌اند. من کاملاً معتقدم که ویرایش قلب یک نوشتن خوب است و اینکه نوشته‌های بسیاری از محققان منتشر نشده‌اند نه به این دلیل که ایده‌های بدی دارند، بلکه به این دلیل که هرگز یاد نگرفته‌اند که چگونه پیش نویس‌های خود را بهبود بخشند. این کتاب کار بر اصلاح به عنوان کلید انتشار تمرکز دارد.

معجون-مقاله-نویسی-وزیری-scaled

کتاب آموزش مقاله نویسی ISI

نگارش مقالات علمی، به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های محققان و دانشجویان در حوزه‌ی علمی، نیازمند رعایت اصول و رویه‌های خاصی است. در این راستا، اصول نگارش مقالات علمی شامل مواردی چون عنوان مناسب، مقدمه، روش‌شناسی، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری و منابع است. همچنین، استفاده از زبان مناسب و علمی، ارائه داده‌های دقیق و قابل اعتماد، توجه به اختصار و واضح‌سازی مطالب، و عدم استفاده از جملات پرسشی و عامیانه نیز از مهمترین اصول نگارش مقالات علمی محسوب می‌شوند. هدف اصلی نگارش مقالات علمی، ارائه‌ی یک پژوهش علمی قابل قبول و قابل درک برای جامعه علمی است و رعایت این اصول، در این راه می‌تواند بسیار مؤثر و موثر باشد.

کتاب آموزش مقاله نویسی

کتاب راهنمای حرفه ای برای انتشار مقاله

کتاب راهنمای حرفه‌ای برای انتشار مقاله، یکی از کتاب‌های مهم و مرجع در حوزه‌ی نگارش مقالات علمی است. این کتاب با ارائه‌ی رویه‌های مفصل و جامع، به نویسندگان و پژوهشگران کمک می‌کند تا با رعایت اصول نگارش مقالات، مقالاتی با کیفیت و قابل قبول در جامعه علمی منتشر کنند.

در این کتاب، مباحثی چون ارزیابی مقالات، انتخاب مجله مناسب، نگارش عنوان، چکیده و مقدمه، نگارش روش‌شناسی، پیشینه تحقیق، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، منابع و ویرایش مقاله به صورت جامع و عملی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، در این کتاب، به ارائه‌ی نمونه‌هایی از مقالات موفق و معرفی مواردی که باید از آن‌ها پرهیز کرد، پرداخته شده است.

آموزش مقاله نویسی

کتاب راهنمای حرفه‌ای برای انتشار مقاله، به دلیل ارائه‌ی مطالب کاربردی و عملی، به یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های حوزه‌ی نگارش مقالات تبدیل شده است و به هر نویسنده و پژوهشگری که به دنبال انتشار مقاله با کیفیت و موفقیت در جامعه علمی هستند، توصیه می‌شود که از این کتاب استفاده نمایند.

نوشتن و چاپ مقاله دکتر سعید جوی زاده

پیش نیازهای آموزش مقاله نویسی ISI

 • شرکت در دوره آموزش مقاله نویسی ISI نیاز به پیش نیاز خاصی ندارد چرا که در این دوره حرفه ای و کاربردی آنچه را که شما لازم داشته باشید یاد خواهید گرفت کافی است که علاقه مند باشید و تکالیف استاد را دنبال کنید.
 • در دوره آموزش مقاله نویسی ISI نیاز به درک مفاهیم اولیه نیز نیست چون در جلسات اولیه تمامی مفاهیم پایه به شما آموزش داده می شود.
 • خیلی نگران هستند از اینکه با نقشه و نقشه خوانی آشنا نیستند ولی خبر مهم و خوب این است که در دوره حرفه ای و کاربردی آموزش مقاله نویسی ISI ،اصول اصلی مقاله نویسی  نیز به شما آموزش داده می شود.

چگونه دانشجوی حرفه ای باشیم؟

برای تبدیل شدن به یک دانشجوی حرفه‌ای، باید به چند مورد توجه ویژه داشت:

 1. برنامه‌ریزی درست: برای رسیدن به موفقیت در تحصیلات خود، باید برنامه‌ریزی درستی داشته باشید. این شامل تعیین اهداف کوتاه و بلندمدت، برنامه‌ریزی برای انجام تکالیف و پروژه‌ها، و تعیین زمان‌بندی مناسب است.
 2. حضور فعال در کلاس: برای به دست آوردن دانش و اطلاعات لازم، باید به صورت فعال در کلاس‌ها شرکت کنید و با استفاده از فضای کلاسی، درک بهتری از مباحث پایه‌ای و پیشرفته‌تری کسب کنید.
 3. مطالعه و تمرین: برای خودآموزی و افزایش دانش خود، باید به مطالعه و تمرین در زمینه‌های مختلفی که با رشته‌ی تحصیلی شما مرتبط هستند، توجه کنید.
 4. شرکت در پروژه‌های تحقیقاتی: شرکت در پروژه‌های تحقیقاتی و پروژه‌های مرتبط با رشته‌ی تحصیلی خود، به شما کمک می‌کند تا تجربه‌ی عملی بیشتری در زمینه‌ی تحقیقات و کار با گروه‌های دیگر کسب کنید.
 5. ارتباطات موثر: برای تبدیل شدن به یک دانشجوی حرفه‌ای، باید ارتباطات موثری با استادان، دانشجویان دیگر و صنعت پیدا کنید. این شامل شرکت در گروه‌های مطالعاتی، کنفرانس‌ها و سمینارهای مختلف است.
 6. توسعه مهارت‌ها: برای تبدیل شدن به یک دانشجوی حرفه‌ای، باید مهارت‌های مرتبط با رشته‌ی تحصیلی خود را توسعه داده و به دنبال یادگیری مهارت‌های جدید و نوآوری باشید.

با توجه به این موارد، می‌توانید تبدیل به یک دانشجوی حرفه‌ای شوید و به ارتقای دانش و توانایی‌های خود برای دستیابی به موفقیت در حوزه‌ی تحصیلی خود بپردازید.

چگونه-دانشجوی-حرفه_ای-باشیم-وزیری-fytf3t-scaled

پیشگفتار : اصطلاحات رایج در مقاله نویسی

 • پیشگفتار : اصطلاحات رایج در مقاله نویسی

فصل اول : اهمیت ارتباطات علمی و نگارش آکادمیک

 • تاریخچه نگارشات علمی
 • اهمیت نگارشات علمی
 • روش‌های علمی، مقاله‌های علمی و نگارش علمی غیر تخصصی
 • مقاله‌های علمی
 • مقاله‌ی تحقیقی(Research (Journal) Paper)
 • مقاله‌ی انتقادی (Review Paper)
 • فصل کتاب (Book Chapter)
 • مقاله‌ی کنفرانس و چکیده‌ها (Conference Paper and Abstracts)
 • پایان نامه‌ها و رساله‌ها (Theses and Dissertations)
 • مکاتبه‌ی کوتاه / یادداشت تحقیقی
 • تک نگاری (Monograph)
 • مقاله‌های ژورنال و تحقیقات مخصوص به مکان
 • تحقیقات اساسی و کاربردی
 • چه نوع تحقیقی”، “چرا” و “چگونه”
 • تحقیق مخصوص به مکان (وابسته به مکان)
 • چند اشتباه بزرگ و متداول در مقاله نویسی
 • مراحل نوشتن یک مقاله
 • مدیریت زمان و برنامه ریزی در مقاله نویسی
 • مديريت زمان براي افراد تازه کار
 • ده فرمان نگارش مقاله

فصل دوم: مروری بر شاخص های علم سنجی، وب سنجی

 • علم سنجی و تاریخچه آن
 • مهمترین شاخص های علم سنجی
 • تعداد مقالات، اختراعات:
 • شاخص تاثيرگذاری يک مجله(Impact Factor)
 • ضریب تأثیر پنج ساله:
 • ضریب تأثیر جمعی (Aggregate Impact Factor):
 • تعداد ارجاعات:
 • کيفيت ارجاعات:
 • شاخص H:
 • شاخص G:
 • شاخص H-B
 • ارزش متیو(Mathew Value)
 • شاخص Y (Y- index)
 • شاخص آنی/ شاخص فوریت (Immediacy index):
 • ضريب تأثير رشته(Discipline Impact Factor (DIF)):
 • نيمه عمر ارجاعات به مجله يا نيمه عمر استناد(Cited half-life)
 • وب سنجی و تاریخچه آن (Webometrics)
 • کاربرد های وب سنجی
 • شاخص های وب سنجی:

فصل سوم: انتخاب مجله

 • گام اول: انتخاب مجله مورد نظر
 • مجلات با دسترسی محدود (Non-Open Access)
 • مجلات با دسترسی آزاد (Open Access)
 • انواع مقالات ژورنال
 • مقالات اصیل
 • مقالات مروری
 • مقالات گزارشی
 • مقالات Short/Rapid/Brief Communication
 • مجلات حرفه‌ای و پیشرو
 • مجلات علمی
 • جست و جوی مجلات علمی و پژوهشی و ISI
 • سامانه ارزیابی نشریات علمی:
 • پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://www.isc.gov.ir
 • رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی ایران در ISC
 • نظام رتبه‌بندی QS
 • نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی QS
 • 1 نظام رتبه‌بندی شانگهای(ARWU)
 • نظام رتبه‌بندی تایمز
 • نظام رتبه‌بندی Leiden
 • نظام رتبه‌بندی Maclean: 73
 • نشریات مصوب شورای راهبردی ISC
 • نشریات معتبر کشور
 • فهرست نشریات اصلی ISC
 • پایگاه تامسون
 • پایگاه رتبه بندی مجلات ISI
 • آیا ژورنالی که برای مقالۀ علمی‌تان انتخاب کرده‌اید دارای درجه ISI است؟
 • معیارهای انتخاب ژورنال مناسب ISI

فصل چهارم: انتخاب موضوع

 • اشتباهات رایج در انتخاب موضوع مقاله و تحقیق
 • عمده‌ترین منابع جهت انتخاب موضوع
 • استفاده از تجارب شخصی
 • ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در مجامع بین‌المللی
 • استفاده از معروفترین کلید واژه‌های هر رشته
 • استنتاج از نظریه‌ها و فرضیه‌ها
 • استفاده از کتب تخصصی لاتین
 • الف) سایت کتابخانه Library Genesis
 • ب) سایت دانلود رایگان کتاب‌ گوتنبرگ
 • مقالات علمی پژوهشی و ISI
 • الف) پایگاه اطلاع رسانی”مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی”
 • ب) مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • ج) سایت http://sci-hub.bc
 • د) پرتال جامع علوم انسانی
 • ولویت‌های پژوهشی دولت‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات خصوصی
 • شرکت در جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 • ب) پایان نامه‌های سایت Google
 • ب) پایگاه اطلاعاتی پایان نامه‌های اتحادیه اروپا
 • ج) پایگاه دانلود پایان نامه پروکوئست (ProQuest)
 • فیلم‌های مستند و شبکه‌های خبری
 • انجمن‌های علمی
 • کنفرانس‌ها، همایش‌ها، و سمینارها
 • الف) پایگاه اطلاع رسانی سیویلیکا (مرجع دانش)
 • ب) پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور
 • پ) پایگاه اطلاع رسانی با همایش
 • ی) پایگاه کنفرانس‌های جهانی:
 • و) پایگاه Conferencealerts.com
 • ایده گرفتن، خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت

فصل پنجم: ارکان مختلف مقاله

 • اصالت موضوع (Originality)
 • عنوان (Title)
 • نویسندگان (Authors)
 • افزودن افیلیشن نویسندگان
 • گام تکمیلی (ارائه دو مثال پیچیده‌تر)
 • نکات مهم در انتخاب عناوین علمی برای نگارش افیلیشن
 • ۵) افیلیشن‌های چند گانه
 • نگارش مشخصات نویسنده رابط
 • یک مقاله باید چند نویسنده داشته باشد؟
 • چکیده (Abstract)
 • انواع چکيده
 • ويژگي‌هاي يک چکيده خوب
 • ساختار يا محتواي يک چکيده
 • فرايند تهيه يک چکيده
 • مواردی که باعث رد چکیده از طرف داوران خواهند شد
 • طول چکيده
 • کلمات کلیدی (Key Words)
 • مقدمه (Introduction)
 • بخش اول: پیشینه تحقیقات(Litreture Review)
 • بخش دوم: بیان مشکلات (Problem Statement)
 • بخش سوم: اهداف پژوهش (Objectives)
 • تناظر فرضیات، سوالات پژوهش، و ا هداف اختصاصی پژوهش
 • اشکالات متداول در نوشتن مقدمه:
 • مواد و روش‌ها (Materials and Methods)
 • معرفی پروژه
 • روش شناسی
 • تفاوت طرح تحقیق (Research Design) و روش تحقیق (Research Method) در مقاله نویسی:
 • ابزار پژوهش
 • جامعه پژوهش
 • محدوده و محدودیت ها
 • شکل ارائه اطلاعات روش شناختی
 • سازماندهی مواد و روشها:
 • نتایج یا یافته ها (Results/ Findings)
 • ساختار نتایج یا یافته ها:
 • یافته ها و نتایج توصیفی
 • یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی
 • ارائه نتایج یا یافته ها:
 • ارائه نتایج به صورت جدا
 • ارائه نتایج به صورت مجتمع
 • چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها:
 • بحث (Discission)
 • ساختار بحث و نتیجه گیری
 • نتیجه گیری (Conclusions)
 • پیشنهادات (Further Research)
 • تقدیر و تشکر (Acknowledgement)
 • منابع (References)
 • پیوست (Appendix):

فصل ششم: شیوه‌های استناد به سبک APA

 • تعاریف استناد واستناد کردن
 • دلایل استناد
 • شیوه‌های استناد
 • شیوه‌های استناد برون متنی
 • شیوه نامه ونکوور (Vancouver system)
 • شیوه نامه شیکاگو (Documentary- Note or Humanities Style)
 • شیوه‌های استناد درون متنی
 • شیوه انجمن روانشناسی آمریکا (American Psychology Association =APA)
 • شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا (Modern Language Association =MLA)
 • استناد به منابع چاپی در شیوه APA
 • اثر دارای یک پدید آورنده
 • اثر دارای دو پدید آورنده
 • اثر دارای سه تا پنج نویسنده
 • اثر دارای شش یا بیشتر پدید آورنده
 • گروه به عنوان نویسنده
 • اثر دارای نویسنده مجهول
 • اثر با تاریخ نشر نا معلوم
 • دو یا چند اثر از پدید آورندگان مختلف
 • چند اثر از یک نویسنده در سال‌های مشابه
 • استناد به بخش خاصی از یک منبع یا نقل قول
 • درج منابع در فهرست مأخذ
 • استناد به کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به کتاب دارای مؤلف و مترجم
 • استناد به فصلی از کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به فصل ترجمه شده از کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به مدخل واژه نامه، دائره المعارف، و کتب مرجع در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله نشریه یا مجله در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله مجله، با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله ترجمه شده مجله در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله‌ای از مجموعه منتشر شده یک کنفرانس در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله منتشر نشده یک کنفرانس در فهرست مأخذ
 • استناد به پایان نامه در فهرست مأخذ
 • استناد به منابع دیداری و شنیداری (لوح فشرده، نوار کاست، نوار ریل، نوار ویدئو) در فهرست مأخذ
 • استناد به نرم‌افزار رایانه‌ای در فهرست مأخذ
 • قواعد استناد به منابع الکترونیکی
 • ستناد به نسخه الکترونیکی مقاله‌یک نشریه چاپی
 • استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی
 • استناد به یک مدرک موجود در وب گاه
 • استناد به یک مدرک دریافت شده از وب گاه یک دانشگاه یا سازمان:
 • قواعد نظم منابع در فهرست مأخذ

فصل هفتم: آشنایی با تکنیک‌های آماری مهم در مقالات علمی

 • مقدمه
 • اهداف علم آمار چیست؟
 • روش انجام یک پژوهش آماری
 • جمع آوری داده ها:
 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • جمعیت (جامعه) آماری:
 • نمونه آماری:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه آماری:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری:
 • آشنایی با انواع مختلف نمونه گیری
 • نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی:
 • نمونه گیری خوشه­ای:
 • نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی
 • نمونه گیری در دسترس یا داوطلبانه:
 • روایی پرسش نامه:
 • پایایی پرسش نامه:
 • همبستگی
 • جهت همبستگی
 • مقدار همبستگی
 • همبستگی گشتاوری پیرسون
 • همبستگی اسپیرمن
 • رگرسیون
 • متغیر وابسته و متغیر مستقل
 • رگرسیون خطی ساده
 • رگرسیون خطی ساده و یک متغیره
 • رگرسیون خطی چندگانه
 • انواع روشهای به کار برده شده در تحلیل رگرسیون
 • آزمون فرض پارامتریک و ناپارامتریک برای مقایسه دو گروه یا بیش تر از دو گروه
 • تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)
 • تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVA with repeated measure)
 • تحلیل تعقیبی:
 • سطح معنی داری آزمون
 • تحلیل عاملی
 • نمودارها

فصل هشتم: جداول و شکل‌ها در مقالات علمی

 • سرآغاز
 • اهمیت جداول و شکل‌ها
 • جدول در برابر شکل
 • عنوان جدول‌ها و زیرنویس شکل‌ها
 • چگونه جداول و اشکال را ترسیم کنیم
 • نشان دادن داده‌ها در جدول‌ها و شکل‌ها

فصل نهم: آشنایی با نرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات

 • نرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات
 • نرم‌افزار Mendeley
 • نرم‌افزارEndNote
 • نرم‌افزار Reference Manager
 • نرم‌افزار Citavi
 • نرم‌افزار Zotero
 • نرم‌افزار ReadCube
 • نرم‌افزار پژوهیار

فصل دهم: کنفرانس و نحوه شرکت در آن

 • سرآغاز
 • معیارهای اصلی برای ارسال مقاله به کنفرانس
 • هزینه ثبت نام در کنفرانس
 • تعداد صفحات مجاز در مقاله‌های کنفرانس
 • تاریخ‌های مهم کنفرانس
 • الگوی نگارش مقالات در کنفرانس
 • چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجلات با نمایه ISI
 • نحوه ارائه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس
 • الف) ارایه شفاهی (Oral)
 • ب) پوستر (Poster)
 • کارگاه های آموزشی کنفرانس
 • نحوه برگزاری همایش
 • گرفتن مجوز برگزاری همایش در ایران
 • انواع کنفرانس

فصل یازدهم: آشنایی با سرقت علمی – ادبی

 • سرآغاز
 • آشنايي با مفهوم سرقت علمی- ادبی (Plagiarism) و اهميت آن
 • نمونه‌هاي سرقت علمي – ادبي
 • آشنايي با شیوه‌های متداول سرقت علمی- ادبی (Plagiarism)
 • چگونگي رخ دادن سرقت علمی- ادبی (Plagiarism) و راه‌هاي اجتناب از آن
 • عدم بکارگیری تفکرات خود
 • مديريت ضعيف زمان
 • عدم ارائه بحث روشن یا عدم توانایی پاسخ گويي به سوال مطرح شده
 • فقدان مهارت‌هاي تحليلي و انتقادي
 • تحقيقات ناکافي
 • يادداشت برداري ضعيف
 • ضعف مهارت استناد به منابع
 • عدم پرورش مهارت‌هاي نوشتن
 • برخی از کاربردی‌ترین نرم‌افزارها و سایت‌های اینترنتی در زمینه سرقت علمی- ادبی

فصل دوازدهم: آشنایی با موتورهای جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی مهم

 • موتور جستجوی crossref metadata search
 • پایگاه منابع علمی مگاپیپر
 • پایگاه Springer Link
 • جستجو در Springer
 • مرور منابع (Browse) در Springer
 • صفحه نتایج در Springer
 • فن آوری ارسال تازه‌ها (Alerts) در Springer
 • پايگاه اطلاع رساني نشريات آکسفورد
 • پايگاه اطلاعاتي گوگل اسكالر
 • پایگاه IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers)
 • پایگاه اطلاعاتی Science Direct
 • ثبت نام در Science Direct
 • هشدار دهنده (Alerts) در Science Direct
 • مرور در ليست مجلات و کتاب‌ها (Browse)
 • بازیابی Impact Factor یا ضریب تاثير یک مجله
 • Favorties كردن كتابها و مجلات
 • مرور فهرست مندرجات كتاب‌ها
 • پايگاه اطلاعاتی Taylor& Francis Online 456
 • پایگاه اطلاعاتی Wiley Online Library
 • سیستم هشدار(Alerts)
 • مرور در لیست مجلات (Browse)
 • پایگاه اطلاعاتی گزارش استنادی مجلات (JCR)
 • موتور جستجوی Semantic Scholar

فصل سیزدهم: آشنایی با مکاتبات بین‌الملل

 • سرآغاز
 • درخواست فرصت مطالعاتی
 • نامه به یک انتشاراتی برای چاپ کتاب
 • درخواست منبع بیشتر
 • همکاری در نوشتن کتاب
 • همکاری با پژوهشگر خارجی
 • دوست شدن برای همکاری علمی
 • نامه به سردبیر
 • درخواست کمک و راهنمائی از استاد
 • کامل کردن پایان نامه
 • اجازه استفاده از منبع اصلی
 • ترجمه کتاب اصلی
 • دعوت به سخنرانی
 • درخواست مربی شدن
 • ملحق شدن به تیم تحقیقاتی
 • نامه برای درخواست داور شدن ژورنال
 • درخواست از استاد برای استاد راهنما شدن
 • Apply

فصل چهاردهم: ارسال مقالات

 • سرآغاز
 • مقایسه روند پذیرش مقالات در ژورنال‌های کم اعتبار پولی و ژورنال‌های معتبر رایگان
 • ژورنال‌های پولی و کم اعتبار
 • ژورنال‌های معتبر و رایگان
 • ارسال مقاله برای مجلات خارجی
 • ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين
 • ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين (تحت برند Scholar One )
 • از طريق سيستم آنلاين (ارسال مستقیم در سایت ژورنال)
 • از طريق ايميل به سردبير
 • ارسال مقاله به مجلات Open Acess
 • نحوه پاسخ دهی به نظرات داور

دکتر سعید جوی ‌زاده

بنیان گذار تئوری هوش پیروزی در جهان و مدیر و موسس گروه آموزشی موسسه چشم انداز

 تدریس ۱۰۰% سرفصل

برای دریافت مشاوره رایگان و ثبت نام در دوره های آموزش مقاله نویسی ISI می توانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید، و یا در واتساپ، نام و نام خانوادگی به همراه شماره تماس بگذارید. در اولین فرصت متخصصین ما با شما تماس خواهند گرفت.

شماره تماس ۱

۰۹۳۸۲۲۵۲۷۷۴

شماره تماس ۲

۰۹۱۲۰۴۳۸۸۷۴

واتساپ

۰۹۳۸۲۲۵۲۷۷۴

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید