دوره آموزشی: کاربرد  GIS در علوم خاک

Application of GIS in soil science

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

هدف درس: آشنایی با کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی در علوم خاک

سرفصل دوره آموزشی:

مبانی و مفاهیم سیستم های اطلاعات جغرافیایی

اجزای سیستم اطلاعات جغرافیایی

تهیه نقشه به کمک کامپیوتر و تفسیر نقشه

ساختار داده ها در نقشه های موضوعی

ساختار داده ها در سیستم های اطلاعات جغرافیایی

نقاط، خطوط و سطوح داده های جغرافیایی در کامپیوتر

 ساختار پایگاه اطلاعاتی

ساماندهی داده ها در کامپیوتر

بایگانی و دسترسی به داده ها

مفهوم ساختارها و نمایش داده های جغرافیایی در کامپیوتر

ساختار شبکه ای داده ها

ساختار برداری داده ها برای واحد های جغرافیایی

ساختار داده ها برای نقشه های موضوعی

انتخابی بین شبکه و بردار

مدل رقومی ارتفاع (نیاز به مدل های رقومی ارتفاع و روشهای ارائه مدل‌های اولیه اتفاق روشهای تصویری منبع داده ها و روش های نمونه برداری جهت مدل های رقومی ارتفاع)

وارد کردن، بازبینی ذخیره کردن و خارج کردن داده ها

روش تحلیل داده ها و مدلسازی مکانی

کیفیت داده ها

خطاها و گوناگونی طبیعی

روشهای طبقه بندی

روش های درونیابی فضایی

انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید