ریزمقیاس نمایی تصویر مادیس به منظور تهیه نقشه تبخیر-تعرق روزانه با قدرت تفکیک تصویر لندست با استفاده از الگوریتم‌های SADFDT و STARFM


چکیده

داده های اخذ شده توسط سنجنده­های ماهواره­ای، به طور معمول به سه دسته تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین، متوسط و بالا تقسیم می­شوند. بسیاری از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین و متوسط و قدرت تفکیک زمانی بالا، به­راحتی در دسترس کاربران هستند، در حالی­که تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا، در اکثر مواقع دارای قدرت تفکیک زمانی بالایی نیستند و یا به صورت تجاری و با هزینه بالا در دسترس هستند. علاوه بر این، تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا معمولا فاقد باندهای حرارتی بوده و لذا در مدل­کردن فرآیند­های طبیعی، مانند تبخیر- تعرق با محدودیت مواجه هستند. تولید نقشه­های تبخیر- تعرق روزانه، با قدرت تفکیک مکانی بالا، همواره یکی از چالش­های محققان سنجش ازدور بوده است. هدف این مطالعه، امکان سنجی تولید نقشه­های تبخیر- تعرق روزانه با قدرت تفکیک مکانی 30 متر است. این تحقیق بر روی زمین­های کشت و صنعت امیرکبیر اجرا شده است. برای این منظور ابتدا از بین باندهای 36 گانه تصویر مادیس، باندهایی که از لحاظ طیفی، تقریبا معادل با تصویر لندست 8 بودند، شناسایی شدند. سپس با استفاده از الگوریتم­های SADFAT و STARFM و تصاویر لندست 8 و مادیس، باندهای مرئی و مادون قرمز با قدرت تفکیک زمانی روزانه و قدرت تفکیک مکانی 30 متر تولید شدند و در نهایت با استفاده از الگوریتم سبال، نقشه­های تبخیر- تعرق واقعی از باندهای شبیه سازی شده تولید شدند. مقایسه تبخیر- تعرق­های شبیه­سازی شده با تبخیر- تعرق­های به دست آمده با روش فائو- پنمن- مانتیث نشان دهنده  و  است. همچنین مقایسه تبخیر- تعرق شبیه­سازی سازی شده با تبخیر- تعرق حاصل از تصویر لندست 8، در همان روز نشان­دهنده  و  است که نشان دهنده عملکرد خوب چهارچوب پیشنهادی برای ریز مقیاس نمایی در این مطالعه است.

واژگان کلیدی
تبخیر- تعرق، مادیس، لندست 8، ریزمقیاس نمایی، سبال، SADFAT، STARFM
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
http://gisj.sbu.ac.ir/article/view/23794/0

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید