رگرسیون خطی

آمارفضایی-جلد-یک


نظریه زمین آماری، شاخه­ ای از آمار است که به تشریح ریاضی و تجزیه و تحلیل مشاهدات زمین­شناسی کمک می­کند. در زمین آمار علاوه بر مقدار یک کمیت در یک نمونه، موقعیت فضایی نمونه نیز مورد توجه قرار می­گیرد. بدین لحاظ می­توان موقعیت فضایی را همراه با مقدار کمیت مورد نظر یک جا مورد تحلیل قرار داد. به عبارت دیگر باید بتوان بین مقادیر مختلف یک کمیت و فاصله و جهت قرارگیری نسبت به هم ارتباطی برقرار کرد. این ارتباط فضایی بین مقدار یک کمیت در جامعه نمونه­های برداشت شده ممکن است در قالب­های ریاضی قابل باشد. به این قالب­های ریاضی ساختار فضایی گفته می­شود و تابعی از فاصله و مستقل از مختصات است (مدنی، 1373).

 

برگرفته از : کتاب آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی)

نویسندگان: سعید جوی زاده، ساره حدادی، محمد صادق درانی نژاد

انتشارات آکادمیک تهران

تلفن تماس سفارش کتاب:  09382252774

وبسایت آموزشی:  www.gisland.org

لینک سفارش کتاب:   http://ketabpage.ir/shop/

71 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید