سرفصل‌های دوره GIS پیشرفته:10 هفته هیجان انگیز

سرفصل‌های دوره GIS پیشرفته:10 هفته هیجان انگیز

 

هفته 1: مروری بر تحلیل‌های مکانی پیشرفته

– مروری بر تحلیل‌های مکانی پیشرفته مانند تحلیل شبکه، تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، تحلیل پراکندگی فضایی و غیره

– معرفی مفاهیم اساسی و ابزارهای استفاده شده در هر یک از تحلیل‌های مکانی

 

هفته 2: تحلیل شبکه در GIS

– مفاهیم اساسی تحلیل شبکه و کاربردهای آن در مهندسی، حمل و نقل، مدیریت شهری و غیره

– استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف برای تحلیل شبکه در نرم‌افزارهای GIS

 

هفته 3: تحلیل تصاویر ماهواره‌ای

– مروری بر فرآیند تحلیل تصاویر ماهواره‌ای از ابتدایی تا پیشرفته

– استفاده از روش‌های پردازش تصاویر و الگوریتم‌های مختلف در تحلیل تصاویر ماهواره‌ای

 

هفته 4: تحلیل پراکندگی فضایی

– مفاهیم اساسی تحلیل پراکندگی فضایی و اهمیت آن در برنامه‌ریزی شهری، محیط زیست و سایر حوزه‌ها

– استفاده از روش‌های مختلف برای تحلیل پراکندگی فضایی در محیط GIS

 

هفته 5: تحلیل‌های زمین‌شناسی و زمین‌مخزن

– معرفی تحلیل‌های مکانی در حوزه زمین‌شناسی و زمین‌مخزن

– استفاده از GIS برای تحلیل داده‌های جغرافیایی مرتبط با زمین‌شناسی و زمین‌مخزن

 

هفته 6: مدل‌سازی مکانی

– مروری بر انواع مدل‌های مکانی و کاربردهای آنها در GIS

– استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مختلف برای مدل‌سازی مکانی در نرم‌افزارهای GIS

 

هفته 7: تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی

– معرفی تحلیل‌های مکانی در حوزه اجتماعی و اقتصادی مانند تحلیل آماری مکانی، تحلیل مکانی داده‌های اقتصادی و غیره

– استفاده از GIS برای تحلیل داده‌های مکانی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی

 

هفته 8: تحلیل مکانی زمین‌پوش

– مفاهیم اساسی تحلیل مکانی زمین‌پوش و کاربردهای آن در مدیریت محیط زیست، کشاورزی، جنگلداری و غیره

– استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف برای تحلیل مکانی زمین‌پوش در نرم‌افزارهای GIS

 

هفته 9: تحلیل هیدرولوژیک و آبخوان

– معرفی تحلیل‌های مکانی در حوزه هیدرولوژی و آبخوان

– استفاده از GIS برای تحلیل داده‌های مکانی مرتبط با هیدرولوژی و آبخوان

 

هفته 10: مطالعات موردی و پروژه‌های عملی

– بررسی مطالعات موردی و پروژه‌های عملی در زمینه GIS پیشرفته

– انجام یک پروژه عملی بر روی داده‌های واقعی با استفاده از تحلیل‌های مکانی پیشرفته

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید