طراحي شبکه جاده هاي جنگلي هماهنگ با شيوه جنگل شناسي تک گزيني با استفاده از GIS

طراحي شبکه جاده هاي جنگلي هماهنگ با شيوه جنگل شناسي تک گزيني با استفاده از GIS

طراحي شبکه جاده هاي جنگلي هماهنگ با شيوه جنگل شناسي تک گزيني با استفاده از GIS


به طور کلي شبکه جاده هاي جنگلي به عنوان تاسيسات زيربنايي نقش اساسي در سازمان دهي جنگل، بهره برداري و حمل و نقل محصولات جنگلي، خدمات، حفاظت و نگهداري از آن دارد. تاکنون طرح هاي انجام گرفته عموما بر مبناي اهداف اقتصادي و بهره برداري صورت گرفته است. روش هاي نوين طراحي جاده هاي جنگلي با استفاده از قابليت هاي فن آوري GIS، امکان ذخيره و تجزيه و تحليل حجم بالايي از اطلاعات مختلف رقومي را با سرعت و دقت بالا امکان پذير مي سازد که مي تواند فرايند طراحي را بهبود بخشد. يکي از اهداف مهم اين مطالعه، ارايه روشي براي طراحي شبکه جاده جنگلي با در نظر گرفتن ملاحظات فني و رعايت مسايل زيست محيطي و متناسب با شيوه جنگل شناسي تک گزيني مي باشد. به اين منظور ابتدا داده ها و نقشه هاي مورد لزوم و همين طور نقاط ثابت مثبت و منفي در قالب لايه هاي اطلاعاتي استخراج گرديد. سپس اين مشخصه ها براي تهيه نقشه شايستگي استفاده شد به اين صورت که پس از طبقه بندي و ارزش گذاري طبقات داخلي نقشه ها، کليه مشخص ها و لايه ها وزن دهي شد و ضريب اهميت هر لايه به دست آمد. سپس تلفيق مشخصه ها و محدوديت ها با روي هم گذاري لايه ها و با توجه به ضريب اهميت شان، با استفاده از نرم افزار ArcGis انجام و به اين ترتيب نقشه شايستگي ارزش دهي شده حاصل شد. سپس شش مسير طراحي شد در نهايت با ارزيابي هاي صورت گرفته واريانت بهينه انتخاب شد.
واژگان کلیدی
شبکه جاده های جنگلی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقشه شایستگی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=128985

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید