فصل 10مدیریت پروژه GIS

به عنوان فصل 9 “اصول نقشه برداری”با گذشتن از جنبه‌های فنی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مهارت‌های هنری مورد نیاز نقشه‌سازان، این فصل با معرفی راه‌حل‌های مؤثر مدیریت پروژه GIS که معمولاً در محیط کار مدرن ایجاد می‌شوند، در همین راستا ادامه می‌یابد. کاربران GIS معمولاً حرفه خود را با انجام وظایف کم‌پایه مانند دیجیتالی کردن مجموعه داده‌های آنالوگ گسترده یا خطا در بررسی فایل‌های فراداده حجیم شروع می‌کنند. با این حال، نقشه نگاران ماهر به زودی خود را از طریق درجات و احتمالاً در پست های مدیریتی ارتقا خواهند یافت. در اینجا، آنها با مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب‌وکار مانند نظارت بر گروه‌های کاری، تعامل با مشتریان، ایجاد بودجه و مدیریت گردش کار وظیفه خواهند داشت. همانطور که GIS به طور فزاینده ای در دنیای تجارت امروز رایج شده است، همچنین نقشه‌نگاران باید در مدیریت پروژه‌های GIS برای به حداکثر رساندن استراتژی‌های کار مؤثر و به حداقل رساندن ضایعات ماهر شوند. به طور مشابه، با شروع پروژه‌های GIS به اهداف پیچیده‌تر و بلندپروازانه‌تر، مدیران پروژه‌های GIS برای رسیدگی به چالش‌های آینده شغلی مهم‌تر و یکپارچه‌تر خواهند شد.

6 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید