فصل 7تجزیه و تحلیل جغرافیایی: عملیات برداری

در فصل 6 “ویژگی های داده ها و تجسم” ، روش های مختلفی برای پرس و جو، طبقه بندی و خلاصه کردن اطلاعات در جداول ویژگی ها بحث کردیم. این روش ها برای درک روندهای کمی و کیفی پایه یک مجموعه داده ضروری هستند. با این حال، آنها از بیشترین قدرت یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به ویژه روابط فضایی صریح بهره نمی برند. تجزیه و تحلیل مکانی یک جزء اساسی از یک GIS است که امکان مطالعه عمیق خواص توپولوژیکی و هندسی یک مجموعه داده یا مجموعه داده را فراهم می کند. در این فصل، تکنیک‌های اصلی تحلیل فضایی برای مجموعه داده‌های برداری را مورد بحث قرار می‌دهیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید