كاربرد GIS و DSS در مكانيابي مناطق مستعد پخش سيلاب (در منطقه ميمه)

كاربرد GIS و DSS در مكانيابي مناطق مستعد پخش سيلاب (در منطقه ميمه)

كاربرد GIS و DSS در مكانيابي مناطق مستعد پخش سيلاب (در منطقه ميمه)


سيل به عنوان مخرب ترين پديده طبيعي در كشور ايران شناخته شده است كه همه ساله تلفات جاني و خسارات مالي بسياري در نقاط مختلف كشور به بار مي‌آورد. پخش سيلاب بر آبخوان، روشي ارزان جهت استفاده بهينه از سيلاب‌ها براي تغذيه مصنوعي و احيا پوشش گياهي است كه كاهش خسارات ناشي از سيلاب را نيز به همراه دارد. در اين تحقيق تعيين مكان‌هاي مناسب براي پخش سيلاب در حوزه آبخيز ميمه، مورد توجه قرار گرفته است. براي اين منظور لايه‌هاي اطلاعاتي شامل شيب، نفوذ پذيري سطحي، قابليت انتقال، ضخامت و كيفيت آبرفت با توجه به بررسي نقشه‌ها، گزارش‌ها، عكس‌هاي هوايي، تصاوير ماهواره‌اي و بررسي‌هاي ميداني تهيه گرديدند. كليه لايه‌هاي اطلاعاتي در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي IS رقومي گرديده و با توجه به معيارهاي (مختلف و با توجه به اهميت آنها در مكانيابي عرصه‌هاي مستعد پخش سيلاب طبقه‌بندي شدند). جهت تلفيق‌ لايه‌هاي طبقه‌بندي شده سيستم پشتيباني تصميم Dss نيز مورد استفاده قرار گرفت. با ورود داده‌هاي مربوط به تعدادي از پروژه‌هاي اجرا شده در كشور و مدنظر قرار دادن عملكرد آنها، مدل تهيه شده صحت يابي گرديد. نتايج نشان دهنده مناسب بودن مدل براي تعيين مناطق مستعد پخش سيلاب است. به علاوه نتايج براي حوزه آبخيز ميمه حاكي از آن است كه تقريبا 10 درصد از عرصه شرايط مطلوب و 60 درصد شرايط نسبتا مطلوب براي پروژه‌هاي تغذيه مصنوعي از طريق پخش سيلاب بر آبخوان را دارد.
واژگان کلیدی
پخش سیلاب، دشت میمه، DSS، GIS
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=39937

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید