كشاورزی بیش از اندازه در سراسر جهان توافق نامه اقلیمی پاریس را تهدید می كند


كشاورزی بیش از اندازه در سراسر جهان توافق نامه اقلیمی پاریس را تهدید می كند

افزایش انتشار اکسید نیتروژن از صنعت کشاورزی باعث می شود که دمای جهان بیش از 2 درجه سانتیگراد افزایش یابد.

گسترش کشاورزی فشرده، شانس دنیا برای دستیابی به مفاد توافق پاریس در مورد بحران آب و هوا را به خطر می اندازد، زیرا افزایش استفاده از کودهای مصنوعی و افزایش جمعیت دام باعث افزایش غلظت گازهای گلخانه ای کلیدی، بسیار فراتر از حد طبیعی آن می شود.

اکسید نیتروژن در اثر استفاده بیش از حد از کودهای مصنوعی و از طریق منابع آلی مانند کود حیوانی منتشر می شود و دارای اثر گرمایی 300 برابر دی اکسید کربن است. سطح اکسید نیتروژن در جو 20 درصد بیشتر از زمان قبل از صنعتی شدن است، که بیشتر این افزایش به دلیل کشاورزی است.
میزان انتشار اکسید نیتروژن سالانه با رشد 1.4 درصدی روبرو است که از پیش بینی های هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی فراتر است و اگر برنامه برای حل این معضل وجود نداشته باشد، جهان را در مسیر عبور 2 درجه سانتیگراد افزایش دمای تعیین شده در توافق پاریس قرار می دهد.
کودهای مصنوعی حدود دو سوم از انتشار اکسید نیتروژن حاصل از کشاورزی را بر عهده دارند. این گاز هنگامی منتشر می شود که میکروب های موجود در خاک کود اضافی را تجزیه کنند، به ویژه در زمین خاکی یا مرطوب که اکسیژن کمتری در آن وجود دارد.
کشاورزان می توانند میزان اکسید نیتروژن تولید شده را با اقدامات ساده مانند استفاده کردن از کود با دقت بیشتر، جلوگیری از مصرف زیاد آن و استفاده از کود فقط در شرایط آب و هوایی مناسب کاهش دهند.
منبع: زیست آنلاین

26 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید