مديريت زيست محيطي طبيعت گردي در پارک ملي كوير با استفاده از GIS

مديريت زيست محيطي طبيعت گردي در پارک ملي كوير با استفاده از GIS

مديريت زيست محيطي طبيعت گردي در پارک ملي كوير با استفاده از GIS


امروزه صنعت طبيعت گردي به عنوان بخش مهم و اصلي در اقتصاد جهاني به شمار مي رود. در بين انواع مختلف گردشگري طبيعت گردي ابزار مناسبي جهت دستيابي به گردشگري پايدار مي باشد. با توجه به اين كه مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ايران سرمايه هاي بالقوه طبيعت گردي به شمار مي روند و همچنين ابزار مناسب براي توسعه طبيعت گردي در آينده محسوب مي شوند، لذا حفاظت از اين منابع پايه جهت آماده سازي براي بهره برداري پايدار ضروري مي باشد. پارک ملي كوير با توجه به موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد و شرايط زيستگاهي مناسب و تنوع زيستي بالا از پتانسيل هاي بالايي براي جذب طبيعت گردها برخوردار است.
هدف از اين تحقيق شناسايي پتانسيل هاي طبيعت گردي و برنامه ريزي زيست محيطي در جهت گسترش اين صنعت در پارک ملي كوير مي باشد. شناسايي با استفاده از بازديدهاي ميداني در منطقه و كسب نظر از كارشناسان و محيط بانان انجام گرفت و سپس با استفاده از داده هاي ماهواره اي و سامانه اطلاعات جغرافيايي، نقشه هاي مربوط تهيه و با روي هم گذاري(overlay) و استفاده از راهنماي زون بندي پارک هاي مليIUCN نقشه زون بندي پارک ملي كوير تهيه گرديد. در نهايت با برداشت موقعيت مكاني و ارتفاعي نقاط توسط GPS مكان هاي مستعد طبيعت گردي و تفرج با نظر كارشناسان شناسايي و نقشه مسيرهاي پيشنهادي براي طبيعت گردي در پارک ملي كوير با توجه به زون بندي منطقه تهيه شد.
واژگان کلیدی
طبیعت گردی، پارک ملی کویر، برنامه ریزی زیست محیطی، GPS، GIS
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=144031

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید