مراسم روز جهانی GIS در موسسه چشم انداز


مراسم روز جهانی GIS در موسسه چشم انداز

“جغرافیا علم پراکندگی پدیده یا عوارض مکانی –فضایی و کشف رفتار پنهان آن هاست.”بیایید در روز جهانی GIS به کشف محیط اطراف خود و جهان را با دیدی متفاوت ببینیم.ما معتقدیم که با علم جغرافیا می توانیم سرزمین و جهان خود را نجات دهیم.

هر ساله در گوشه و کنار جهان مراسمی تحت عنوان روز جهانی GIS برگزار می شود.امسال نیز مثل سنوات گذشته موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز میزبان علاقمه مند به حوزه سیستم های اطلاعات مکانی و علم جغرافیا خواهد بود.

این مراسم  در روز چهارشنبه مورخ 22 آبان 1398 (13 نوامبر 2019)در موسسه چشم انداز برگزار می شود.

برای شرکت و ثبت نام در این مراسم با شماره زیر تماس بگیرید:

09382252774

مراسم روز جهانی GIS


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

13 نوامبر22 آبانآموزش GISآیین بزرگداشت روز جهانی GISاجرای برنامه روز GISاستقبال روز جهانی GISانتشارات روز GISانجمن بین المللی GISانجمن بین‌المللی برای کاربران تکنولوژی GISانجمن جغرافیای ملیانجمن جغرافیای ملی در روز GISاهمیت روز GISبرگزاری روزGISبرگزاری کارگاه در روز GISبرنامه روز GISبرنامه های روز GISبزرگداشت روز جهانی GISبزرگداشت روز جهانی GIS در دانشگاه شیرازبنیانگذار روز GISپروژه های روز GISتبریک روز جهانی GISتجمع در روز جهانی GISترویج سواد جغرافیایی درروز GISجامعه GISجشن روز GISجشن روز GIS در شیرازجشن سالیانه علوم اطلاعات جغرافیاییجشن فن آوری GISجشن فن‌آوری سیستم‌های اطلاعات جغرافیاییجغرافیا در روز GISچالش های روز GISحامیان اصلی روز GISحوزه های برگزاری روز GISدکتر سعید جوی زادهدنیای واقعی در روزGISدیدگاه نقشه در روز GISرقابت در روز GISروز GIS رویداد آموزشیروز بین المللی GISروز بین المللی نقشهروز جهانی GISروز جهانی سامانه اطلاعات مکانیرویداد جهانی GISرویداد روز GISسخنرانی روز GISسعید جوی زادهشرکت در جشن GISشرکت در روز GISشورای ملی اطلاعات جغرافیاییشیوه برگزاری روز GISفراهم کردن روز GISفعالیت‌های روز GISکاربرد GIS در روز GISکاربردهای GISگفتگوی روز GISمدیریت روز GISمراسم روز GISمراسم روز جهانی GISمسائل روز GISمسابقه روز GISمطالعات در روز GISمعرفی روز GISمنابع روز GISمهارت های تخصصی در روز GISموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتینقشه برداری در روز GISهدف از روز جهانی GISهفته آگاهی جغرافیاهفته آگاهی ژئوهفته اطلاع رسانی جغرافیاییهمایش ملی روز GISهمایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای

1 نظر

دیدگاهتان را بنویسید