مطالعه آلودگي خاك هاي محدوده شهر كرمان به ‌وسيله عناصر کمياب سمي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

مطالعه آلودگي خاك هاي محدوده شهر كرمان به ‌وسيله عناصر کمياب سمي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

مطالعه آلودگي خاك هاي محدوده شهر كرمان به ‌وسيله عناصر کمياب سمي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)


مطالعه آلودگي خاك هاي محدوده شهر كرمان به ‌وسيله عناصر کمياب سمي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS):

مطالعه تغييرات غلظت و ميزان آلودگي انساني در مقياس ناحيه اي به وسيله عناصر کمياب سمي در خاك، مبحثي مهم براي برنامه ريزي هاي زيست محيطي در مناطق شهري است. در تحقيق انجام شده سنگ ها، رسوبات و خاك هاي محدوده شهري كرمان براي تعيين ميزان آلودگي عناصر جرئي به وسيله فعاليت هاي انساني مورد بررسي قرار گرفت. براي اين كار 37 عدد نمونه جمع آوري شد و به وسيله طيف سنج جرمي پلاسمايي، غلظت 29 عنصر در آنها اندازه گيري شد. اين غلظت ها با مقادير استاندارد زيست محيطي مقايسه شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه سنگ هاي آهكي نزديك شهر كرمان به طور نسبي داراي غلظت كم عناصر کمياب بودند كه در حد غلظت طبيعي اين عناصر در سنگ هاست. خاك هاي شهر كرمان به طور ناهنجار در برخي عناصر كمياب افزايش غلظت نشان دادند. بسياري از نمونه هاي خاك داراي مقادير عناصر کمياب بيش از عيار طبيعي بودند كه مبين ورود آلودگي هاي انساني مربوط به اين عناصر است. اين افزايش غلظت بسيار بيشتر از اثر سنگ و رسوبات در تامين اين عناصر است. افزايش تجمع اين آلاينده ها، در اثر رشد سريع حمل و نقل و همچنين فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي در محيط زيست شهري كرمان است. به نظر مي رسد كه عواملي مانند حمل و نقل و گرد و غبار عامل ايجاد غلظت بالاي عناصري مانند سرب و مس در خاك شهر كرمان هستند. همچنين نتايج به دست آمده نشان دهنده غلظت بالاي سرب (بيش از 1000 ميلي گرم بر کيلوگرم) و مس (بيش از 700 گرم بر کيلوگرم) در برخي نمونه هاي خاك و رسوب هستند. آلوده ترين نقاط شناسايي شده، شامل خاك هاي نزديك واحدهاي باطري سازي، تعويض روغني و نقاشي اتومبيل (بيش از 5000 گرم بر کيلوگرم سرب) بودند. برخي عناصر ديگر مانند بيسموت، کادميوم، كبالت، جيوه، منگنز، توريم و اورانيم، داراي هيچ گونه آلودگي در اين منطقه نبودند. در اين تحقيق همچنين نقشه ژئوشيميايي برخي عناصر كمياب در نمونه هاي سنگ، خاك و رسوبات به وسيله فناوري سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تهيه شد. نقشه هاي ژئوشيميايي افزايش غلظت برخي عناصر داراي توان بالقوه مسموميت زايي از حاشيه به سمت مركز شهر كرمان را نشان دادند.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=89377

آموزش کاربردی GIS و RS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

 

آلودگی خاک چیست؟

آلودگی خاک (انگلیسی: Soil contamination) قسمی از فروسایی زمین است که حضور مواد شیمیایی زنوبیوتیک یا تغییرات مردم‌زاد دیگر در خاک باعث آن می‌شوند. دلیل اصلی آلودگی خاک، فعالیت‌های صنعتی، مواد شیمیایی کشاورزی و دفع پساب‌ها هستند. هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای مانند نفتالین، هیدروکربن‌های نفتی، حلال‌ها، فلزهای سنگین مانند سرب و جیوه و مجموعهٔ علف‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها مهمترین مواد شیمیایی آلوده‌کننده خاک هستند. آلودگی خاک با میزان صنعتی‌سازی و میزان استفاده از مواد شیمیایی نسبت مستقیم دارد.

خاک را می‌توان به چندین روش پاکسازی نمود. می‌توان خاک را تا عمق مشخصی حفر کرد از منطقه مورد نظر دور نمود و سپس آن را ترمیم کرد. همچنین، می‌توان خاک را در همان منطقه‌ای که وجود دارد به صورت درجا ترمیم کرد. روش دیگر، روشی است که خاک را در منطقه نگه می‌دارند و به آن مواد کمکی برای جلوگیری از گسترش آلودگی به گیاهان، جانوران و انسان وارد می‌کنند. معمولاً برای جلوگیری از انتشار آلودگی خاک بر روی خاک پلاستیک بزرگی می‌کشند تا آب باران به درون آن نفوذ نکند و آلودگی به سایر مناطق راه پیدا نکند. روش‌های ترمیم خاک شامل استفاده از آب برای خارج کردن آلاینده‌ها از خاک، استفاده از حلال‌های شیمیایی یا هوایی، یا از بین بردن آلاینده‌ها با کمک سوزاندن، کمک به میکروارگانیسم‌ها برای شکستن اتم‌های آلاینده‌ها، اضافه کردن مواد به خاک برای محافظت آن و جلوگیری از انتشار آلودگی به سایر نقاط هستند.

منابع الوده کننده خاک
اگربه صورت کلی بخواهیم بگویم مخلوطی ازترکیبات شیمیایی سمی است

که دراینجا چهارمورد اصلی که هرکدام دارای زیرمجموعه های است را بیان می کنیم

آلودگی معادن فعال(صنعتی)
فاضلاب های کارخانه جات
سوخت های فسیلی
بنزین،گازوئیل،مازوت،زغال سنگ
کودها وسموم کشاورزی
کودهای شیمیایی وسموم کشاورزی نفوذپذیری خاک را نسبت به آب وهوا کم می کند وباعث نابودی موجودات طبیعی درخاک وبه هم خوردن زندگی موجودات زنده درخاک می شوند وباعث تجزیه دیرسموم ودرنهایت به آب های زیرزمینی وارد می شود

زباله ها
روش دفع نادرست زباله ها باعث آلودگی خاک وایجاد بیماری برای انسان وحیوان می شود

اثرشوینده ها
شوینده ها با نفوذ پذیری بالای که دارند به همراه آب باران خود را به آب های زیرزمینی می رساند

آثاروپیامدهای آلودگی
آلودگی خسارت های زیادی به طورمستقیم یا غیر مستقیم از طریق آب وهوا یا خاک به واسطه های مختلف که یکی ازآن مواد غذاییست به انسان وارد می کند

پیامدها وآثارآلودگی

کاهش سلامت انسان وحیوان که عمده آن (عفونت دستگاه تنفسی-کاهش وزن نوزادان-آسیب به DNA وجهش ژنی -ابتلا به سرطان)

کاهش حاصلخیزی خاک وتهی شدن املاح مغذی خاک

تخریب پوشش گیاهی و ایجاد آلودگی

فرسایش سریع وخوردگی آثارهنری

اجزای تشکیل دهنده خاک
به دوبخش زنده ومرده تقسیم می شود

بخش زنده دارای جانوران کوچک که همان حشرات وکرم ها قارچ هاوباکتری هااست

بخش مرده که همان مواد معدنی و هواده موجود درخاک می باشد.

چه چیزهای خاک را تخریب می کنند؟
سیل و بادهای قوی می توانند موجب فرسایش خاک شوند اما اگر قصد داریم انگشت اتهام را به سمت متهم اصلی نشانه رویم بهتر است نگاهی در آینه به خود داشته باشیم. به گفته فائو، فعالیت های انسان دلیل اصلی آلودگی خاک است. روش های کشاورزی وابسته به استفاده از علف کش ها و آفت کش ها و کشت بیش از حد می توانند به ساختار خاک آسیب رسانده و باکتری های مفید خاک را از بین ببرند. شهرنشینی پوشش گیاهی خاک را از بین می برد، طی روند ساخت و ساز خاک را فشرده می کند، در زهکشی خاک تداخل ایجاد می کند و می تواند موجب شکل‌گیری رواناب های سطحی شود.

فاضلاب، چرای بیش از حد، و جنگل‌زدایی نیز تهدیدات جدی برای خاک ایجاد می کنند.

خاک چگونه آلوده می شود؟
معدن‌کاری می تواند به از بین رفتن پوشش سطحی و گسترش مواد شیمیایی سمی که خاک را آلوده می کنند، منجر شود. همچنین، برخی کارخانه ها گازها و ضایعات سمی را روانه اتمسفر، رودخانه ها و اقیانوس ها می کنند. در نهایت، مواد سمی می توانند وارد خاک شوند. سرب همچنان یکی از رایج‌ترین آلاینده های خاک است. برخی مواد شیمیایی قوی که کشاورزان استفاده می کنند می تواند مقدار مواد ارگانیک در خاک را کاهش دهد و به تدریج حاصلخیزی آن را از بین ببرد. به لطف محصولات دارویی و مراقبت شخصی و نفوذ آنها از طریق آب های زیرزمینی و اماکن دفن زباله به خاک به صورت پایدار، دسته ای جدید از آلاینده ها شکل گرفته است.

با ما در دراتباط باشید:09382252774- مؤسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز شیراز- دکتر سعید جوی زاده

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید