مطالعه امکان سنجي پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss, Walbaum در قنوات استان يزد، با استفاده از GIS

مطالعه امکان سنجي پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss, Walbaum در قنوات استان يزد، با استفاده از GIS

مطالعه امکان سنجي پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss, Walbaum در قنوات استان يزد، با استفاده از GIS


نبود منابع آب سطحي مناسب در مناطق خشک و نيمه خشک، صنعت آبزي پروري اين مناطق را ناگزير به استفاده از منابع آبي زيرزميني کرده است. با توجه به اين که کيفيت آب و منابع آبي، از جمله عوامل تعيين کننده در تناسب اين منابع به منظور استفاده در صنعت آبزي پروري مي باشد، اين مطالعه با پهنه بندي کيفي منابع آبي (شامل قنوات) استان يزد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و علم زمين آمار، به بررسي امکان استفاده از اين منابع در پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان، پرداخته است. با توجه به نقطه اي بودن داده هاي مکاني مربوط به منابع آبي موجود، ابتدا از روش هاي مختلف زمين آماري در پهنه بندي و تعيين مناطق مناسب براي آبزي پروري استفاده شد و در نهايت محدوده هاي مناسب تفکيک گرديد. سپس داده هاي کيفي قنوات مورد مطالعه از نظر خصوصياتي هم چون pH، سختي، شوري و غلظت عناصري مانند کلر، سديم، پتاسيم، منيزيم، کلسيم، بي کربنات و سولفات با استانداردهاي کيفي پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج به دست آمده بيانگر نامناسب بودن کيفيت برخي از اين منابع آبي براي استفاده در پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان مي باشد.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=225045

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید