معرفی کتاب:آمار فضایی و سنجش از دور

آمار فضایی و سنجش از دور

آمار فضایی و سنجش از دور


معرفی کتاب:

آمار فضایی و سنجش از دور

نویسنده:

بن و همکاران وی

Title:

Spatial Statistics for Remote Sensing

 نویسنده:

Ben Gorte (auth.), Alfred Stein, Freek Van der Meer, Ben Gorte (eds.)

چکیده:

این کتاب به بررسی مسائل آمارفضایی در سنجش از دور می پردازد که دارای اهمیت فراوانی در مطالعات مکانی – فضایی هستند. این کتاب شامل تجارب دانشمندان و  کارشناسان بین المللی در این زمینه است. در این کتاب ابتدا به آمار فضایی و توابع آن پرداخته شده ، و بعد به کاربرد آمار فضایی در سنجش از دور پرداخته می شود. آمار فضایی به طبقه بندی تصاویر با روشهای نظارت شده و بدون نظارت ، تخمین ساختارهای مکانی توسط واریوگرامها ، درون یابی ، شبیه سازی ، نمونه گیری و مقیاسها می پردازد. سیستم های اطلاعات جغرافیایی با تمرکز بر مفهوم پیکسل امکان ادغام سنجش از دور با سایر منابع اطلاعاتی را فراهم می آورند. همچنین به حمایت از تصمیم گیری برای طیف گسترده ای از تصمیمات ممکن و مهم توجه می شود. یک مجموعه داده واحد در کل کتاب استفاده می شود. بنابراین این کتاب مروری بر کاربرد آماری فضایی در سنجش از دور است و مرزهای جدیدی را در این زمینه با سرعت در حال توسعه علم برجسته می کند. برای دسترسی به کتاب با شماره زیر تماس بگیرید:

09382252774

 

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید