مكانيابي عرصه هاي مناسب احداث صنعت در استان قم با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيایي GIS

مكانيابي عرصه هاي مناسب احداث صنعت در استان قم با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيایي GIS

مكانيابي عرصه هاي مناسب احداث صنعت در استان قم با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيایي GIS


توجه به مساله مكان يابي براي استقرار صنايع براي پيشگيري از بحران هاي محيط زيستي محتمل و همچنين استفاده شايسته و پايدار از جميع امكانات پهنه سرزمين (مخدوم 1378)، يكي از موضوعات جديدي است كه در سال هاي اخير مورد توجه دولت، و بالاخص سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته است. در مطالعه حاضر با دقت و توجه به اين موضوع، مكان يابي براي استقرار صنايع در استان قم در مقياس 1:250000 و با روش تجزيه و تحليل سيستمي به انجام رسيد. به اين منظور منابع زيست محيطي در دو دسته شامل منابع اكولوژيك و اقتصادي، اجتماعي مورد شناسايي،تجزيه و تحليل و جمع بندي قرار گرفتند. روش عملي انجام اين مورد به اين صورت بود كه كليه نقشه هاي منابع پس از اسكن شدن، در سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) رقومي شده و سپس مورد تجزيه و تحليل و جمع بندي (طبقه بندي) قرار گرفتند. بعد از آن ارزيابي توان اكولوژيكي سرزمين بر حسب هدف مورد نظر با توجه به مدل 3 طبقه اي تدوين شده، بعد از روي هم اندازي لايه هاي اطلاعاتي در GIS انجام شد كه در نتيجه پس از حذف‌ مناطق حفاظت شده، كاربري هاي فعلي سرزمين و… 17 پهنه در چهار بخش سياسي استان، در 2 طبقه مناسب و نسبتا مناسب شناسايي گرديد. توزيع اين پهنه ها شامل 7 پهنه در بخش نوفل لوشاتو با مساحت 19964 هكتار، 5 پهنه در بخش مركزي با مساحت 25603 هكتار، 3 پهنه در بخش جعفرآباد با مساحت 9217 هكتار و 2 پهنه در بخش خلجستان با مساحت 1180 هكتار مي باشد. در نهايت اولويت بندي اين پهنه ها با توجه به مشخصه هاي اقتصادي، اجتماعي نقشه سازي شده در GIS به صورت كمي انجام گرديد كه در نتيجه يك پهنه در بخش جعفرآباد به عنوان بهترين مكان و پهنه هاي ديگر در اولويت هاي بعدي قرار گرفتند. مي توان گفت كه، پس از انجام اين تحقيق كه جنبه تجربي داشته، نوعي مدل و يا تئوري در زمينه مكان يابي براي استقرار صنايع تدوين گرديده كه از اين پس نه تنها از اصول و مباني نظري و عملي آن مي توان در مكانيابي استقرار صنايع در ساير نقاط استفاده كرد بلكه، ‌در تدوين روش و مدل، براي مكان يابي ديگر كاربري ها نيز کاربرد فراوان دارد.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=29475

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید