مکانيابي پهنه هاي اکوتوريستي شهرستان پلدختر در فصول سال بر اساس GIS با تاکيد بر زاويه تابش خورشيد

مکانيابي پهنه هاي اکوتوريستي شهرستان پلدختر در فصول سال بر اساس GIS با تاکيد بر زاويه تابش خورشيد

مکانيابي پهنه هاي اکوتوريستي شهرستان پلدختر در فصول سال بر اساس GIS با تاکيد بر زاويه تابش خورشيد


صنعت گردشگري به عنوان يکي از منابع درآمد و ايجاد اشتغال در سطح ملي و منطقه اي مي تواند رهيافتي براي توسعه اقتصادي در قلمرو ملي باشد. يکي از منابعي که امروزه توجه برنامه ريزان در امر گردشگري را پيش از پيش به خود جلب کرده، اکوتوريسم هستند. شهرستان پلدختر به دليل داشتن ميراث هاي طبيعي مستعد، آثار و ابينه تاريخي، شرايط اقليمي منحصر به فرد آب و هواي معتدل در دوره سرد سال، جاذبه تالاب هاي 11 گانه، آداب و رسوم و فرهنگ غني و کهن از نظر اکوتوريسم و ژئوتوريسم داراي پتانسيل هاي مناسبي است. اين پژوهش در راستاي اين سوال ها صورت گرفته است: بهترين زمان براي انجام فعاليت هاي اکوتوريستي در شهرستان پلدختر چه فصلي مي باشد؟ در بين انواع فعاليت هاي اکوتوريستي کدام يک بيشترين پتانسيل را در شهرستان پلدختر دارند؟ جهت دستيابي به اهداف تحقيق، عوامل مورفولوژيک شيب، جهت شيب (مقدار تابش دريافتي در فصول مختلف)، ارتفاع و کاربري اراضي را به منظور بررسي امکان سنجي فعاليت هاي اکوتوريستي در منطقه بوسيله توابع Overlay از نوع هم پوشاني منطقي (Logical overlay) و هم پوشاني اجتماعي، با يکديگر ترکيب نموده تا پهنه هاي مناسب اکوتوريستي در فصول مختلف سال مشخص شده باشند. نتايج پژوهش نشان داد که از بين فعاليت هاي مختلف اکوتوريستي، فعاليت طبيعت گردي با 82.81 درصد سطح شهرستان پلدختر بيشترين پتانسيل مناسب فعاليت اکوتوريستي را در شهرستان دارا مي باشد. از لحاظ تغييرات روزانه پهنه هاي مناسب اکوتوريستي، به ترتيب موقع انقلاب تابستاني با 10.2 درصد و هنگام اعتدالين با 3.3 درصد، بيشترين و کمترين نوسانات روزانه را داشته اند. بنابراين بهترين زمان براي فعاليت اکوتوريستي در شهرستان پلدختر موقع اعتدالين مي باشد.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=212224

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید