مکان یابی محل دفن پس ماندهای جامد شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر یزد)

مکان یابی محل دفن پس ماندهای جامد شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر یزد)

مکان یابی محل دفن پس ماندهای جامد شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر یزد)


مکان یابی محل دفن پس ماندهای جامد شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر یزد)

انتخاب محل دفن پس ماندها يکي از مراحل مهم در مديريت پس ماندهاي جامد شهري است. و با توجه به اثرات مخرب زيست محيطي، اقتصادي و اکولوژيکي، انتخاب محل دفن بايد با دقت و طي يک فرايند علمي صورت گيرد. نوع تحقيق، توسعه اي – کاربردي و روش بررسي آن توصيفي – تحليلي است. در مطالعه حاضر ابتدا معيارها و اصول مکان يابي محل دفن پس ماندهاي شهري، بر اساس منابع معتبر بيان شده سپس بر اساس لايه هاي اطلاعاتي مورد نظر براي شهر يزد از قبيل: شيب، جهت باد، تناسب اراضي، شبکه ارتباطي، تراکم جمعيت، آبهاي سطحي، اقدام به انتخاب مناسب ترين مکان دفن پسماند گرديد. در نهايت جهت مديريت پسماندها اقدام به انتخاب بهترين گزينه پيشگيرانه و کنترلي شده است. نتايج مطالعات نشان مي دهد ميزان پس ماند هاي خانگي روزانه در سال 1389 برابر با 272167 کيلوگرم بوده است، به گونه اي که مجموع کل زباله هاي توليدي از 570.3 تن در روز در سال 1385 به 744 تن در روز در سال 1389 رسيده است. در همين راستا به کارگيري شيوه هاي نيمه مکانيزه، دستي و مکانيزه با رعايت زمان بندي جمع آوري پس ماندها، منجر به مسيردهي درست به ماشين ها و کاهش هزينه بوده است. يافته ها بر اساس تحليلي هاي تلفيق لايه هاي اطلاعاتي نشان داد بهترين مکان براي دفع زباله شهر يزد، در نواحي شمال شرقي و متمايل به شمال با در نظر گرفتن فاصله مناسب از کارگاه هاي توليدي است. در همين راستا جهت مديريت بهينه پس ماندهاي جامد شهر يزد گزينه (تفکيک از مبدا – پردازش بيولوژيکي هوازي – RDF – بي خطرسازي و تثبيت پسماند ويژه خانگي – دفن( به دلايل زيست محيطي، مقبوليت عمومي، پيچيدگي و حساسيت کمتر به عنوان بهترين گزينه پيشنهاد مي گردد.
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=172718

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

آموزش مکان یابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)،آموزش مکان یابی در Arcgis،مدلسازی و مکان یابی در محیط GIS،مکان یابی در GIS با AHP،آموزش مکان یابی فازی در ArcGIS،مکان یابی،آموزش منطق فازی در gis،پروژه مکان یابی gis،آموزش مکان یابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) با عملگرهای فازی،آموزش فازی سازی در gis،آموزش مدل منطق فازی در gis،منطق فازی در جی ای اس، فازی سازی در جی ای اس،آموزش مکان یابی به روش بولین،مکان‌یابی با مدل ANP و منطق فازی در GIS،آموزش مکان یابی به روش فازی،روش فازی در gis،آموزش مکان یابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) با عملگرهای فازی،مکان یابی در جی آی اس،مکان یابی نقاط بهینه،بولین،فازی،منطق بولین،منطق فازی،مکانیابی با AHP،مکان یابی با عملگر فازی،کاربرد مدل تلفیقی AHP/FUZZY در مکان‌یابی عرصه‌های مناسب،مکانیابی مراکز فضای سبز با استفاده از مدل منطق فازی،مکان‌یابی ایستگاه‌های اتوبوس با مدل ANP و منطق فازی در GIS،مکانیابی به روش فازی سلسله مراتبی،بكار بردن منطق فازي در GIS براي يافتن مكان هاي بهينه،FANP GIS،اکستنشن منطق فازی در GIS، Fuzzy Logic،FAHP،کاربرد روش منطق فازی (fuzzy) و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در مکان‌یابی دفن پسماند،مکانیابی به کمک منطق بولین، (GIS) با عملگرهای فازی،کاربرد توابع منطق فازی در محیط ArcGIS،تلفیق تکنیک GIS و RS و مدل های منطق فازی، شبکۀ استنتاج فازی و تکنیک‌های سنجش از دور و GIS،مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی،کاربرد GIS در مکان‌یابی،ارزیابی و مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از GIS، مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی با استفاده از GIS،پروژه های GIS برای مکانیابی،روش AHP برای حل مسائل مکان یابی در GIS،مکان یابی مناطق مناسب پخش سیلاب،مکان یابی بهینه مراکز درمانی شهری با استفاده از GIS،مکان‌یابی سد زیرزمینی با استفاده از تکنیک GIS،مکان‌یابی پهنه‌های مناسب اکوتوریسم، سامانه اطلاعات جغرافیایی،مکان یابی در GIS به روش TOPSIS،مکان‌یابی خطوط بزرگ انتقال آب با استفاده از نرم‌افزار Arc-GIS،مکان یابی محل دفن پسماندهای روستایی،مکان یابی،مکانیابی کاربری های گردشگری با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)،مکان یابی بهینه بیمارستان با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و GIS در محیط فازی،مکان یابی بهینه ترین نقاط در اطراف شهر،مکان یابی شعب بانک، پروژه مکان یابی GIS مناطق مستعد دفع پسماندهای ساختمانی،مکانیابی بهینه جایگاههای عرضه سوخت،نقشه هاي مکان يابي، Site selection،کاربرد مدلهای مکانیابی با استفاده از GIS،کاربرد مدلهای مکانیابی با استفاده از GIS،مکان‌یابی و تحلیل وضعیت توسعه‌ای جنگلداری شهری،مکان‌یابی و اولویت‌بندی مکان‌های مستعد جهت توسعه فیزیکی،مکان‌یابی محل ساخت پل،مکان یابی پارک ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)،آموزش مکان یابی با استفاده از تکنیکهای مکانی،ساخت نقشه مکان یابی با نرم افزار GIS و ارزش های مدل ANP،مکانیابی عرصه های مناسب استحصال آب باران،مکانیابی توربین‌های بادی،اصول مکانیابی،تهیه نقشه مکانیابی،داد های مورد نیاز در مکانیابی،شروط مکانیابی،پرسشنامه دلفی،روش دلفی،مکانیابی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره،مدل سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی جهت مکانیابی،مکان یابی بهینه احداث سازه‌های هیدرولیکی،منطق صفر و یک،شبكه‌هاي عصبي و منطق فازي،کاربرد توابع منطق فازی در محیط Arc GIS به منظور مکان یابی آرامستان،مدل‌ منطق‌ فازی، Fuzzy Logic Model،الگوی بهینه مكان یابی،الگوی بهینه مكان یابی با GIS،مکان یابی دهکده های گردشگری در شهرهای ساحلی،مکانیابی با منطق فازی،مکانیابی با عملگر فازی،پروژه مکان یابی gis،آموزش مکان یابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) با عملگرهای فازی،آموزش فازی سازی در gis،آموزش مدل منطق فازی در gis،منطق فازی در جی ای اس، فازی سازی در جی ای اس،آموزش مکان یابی به روش بولین،مکان‌یابی با مدل ANP و منطق فازی در GIS،آموزش مکان یابی به روش فازی،روش فازی در gis،آموزش مکان یابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) با عملگرهای فازی،مکان یابی در جی آی اس،مکان یابی نقاط بهینه،بولین،فازی،منطق بولین،منطق فازی،مکانیابی با AHP،مکان یابی با عملگر فازی،کاربرد مدل تلفیقی AHP/FUZZY در مکان‌یابی عرصه‌های مناسب،مکانیابی مراکز فضای سبز با استفاده از مدل منطق فازی،مکان‌یابی ایستگاه‌های اتوبوس با مدل ANP و منطق فازی در GIS،مکانیابی به روش فازی سلسله مراتبی،بكار بردن منطق فازي در GIS براي يافتن مكان هاي بهينه،FANP GIS،اکستنشن منطق فازی در GIS، Fuzzy Logic،FAHP،کاربرد روش منطق فازی (fuzzy) و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در مکان‌یابی دفن پسماند،مکانیابی به کمک منطق بولین، (GIS) با عملگرهای فازی،کاربرد توابع منطق فازی در محیط ArcGIS،تلفیق تکنیک GIS و RS و مدل های منطق فازی، شبکۀ استنتاج فازی و تکنیک‌های سنجش از دور و GIS،مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی،کاربرد GIS در مکان‌یابی،ارزیابی و مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از GIS، مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی با استفاده از GIS،پروژه های GIS برای مکانیابی،روش AHP برای حل مسائل مکان یابی در GIS،مکان یابی مناطق مناسب پخش سیلاب،مکان یابی بهینه مراکز درمانی شهری با استفاده از GIS،مکان‌یابی سد زیرزمینی با استفاده از تکنیک ‌GIS‌،مکان‌یابی پهنه‌های مناسب اکوتوریسم، سامانه اطلاعات جغرافیایی،مکان یابی در GIS به روش TOPSIS،مکان‌یابی خطوط بزرگ انتقال آب با استفاده از نرم‌افزار Arc-GIS،مکان یابی محل دفن پسماندهای روستایی،مکان یابی،مکانیابی کاربری های گردشگری با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)،مکان یابی بهینه بیمارستان با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و GIS در محیط فازی،مکان یابی بهینه ترین نقاط در اطراف شهر،مکان یابی شعب بانک، پروژه مکان یابی GIS مناطق مستعد دفع پسماندهای ساختمانی،مکانیابی بهینه جایگاههای عرضه سوخت،نقشه هاي مکان يابي، Site selection،کاربرد مدلهای مکانیابی با استفاده از GIS،کاربرد مدلهای مکانیابی با استفاده از GIS،مکان‌یابی و تحلیل وضعیت توسعه‌ای جنگلداری شهری،مکان‌یابی و اولویت‌بندی مکان‌های مستعد جهت توسعه فیزیکی،مکان‌یابی محل ساخت پل،مکان یابی پارک ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)،آموزش مکان یابی با استفاده از تکنیکهای مکانی،ساخت نقشه مکان یابی با نرم افزار GIS و ارزش های مدل ANP،مکانیابی عرصه های مناسب استحصال آب باران،مکانیابی توربین‌های بادی،اصول مکانیابی،تهیه نقشه مکانیابی،داد های مورد نیاز در مکانیابی،شروط مکانیابی،پرسشنامه دلفی،روش دلفی،مکانیابی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره،مدل سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی جهت مکانیابی،مکان یابی بهینه احداث سازه‌های هیدرولیکی،منطق صفر و یک،

9 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید