مکان یابی گردشگری بدسیله GIS

مکان یابی گردشگری بدسیله GIS


مکان یابی گردشگري دریاچه ای با استفاده از  GIS امروزه بعنوان یک تکنیک کاربردی در دنیای گردشگری است .یکی از راهبردهای نوین در توسعه گردشگری است که درمحافل علمی درسالهای گذشته به آن توجه شده است. صاحب نظران رشته گردشگري بر اين عقيده اند که درياچه ها ظرفيت بسيار زيادي براي جذب گردشگر دارند.

مکان یابی گردشگري دریاچه ای با استفاده از  GIS هر چند که با استفاده از داده های بسیاری انجام می شود ولی می توان مدیریت بهتری در این زمینه را اعمال کرد.

شايد بتوان با اطمينان،مکان یابی گردشگری دریاچه ای بواسطه ی علم GIS را از مؤثرترین اقدامات توسعه جاذبه های گردشگری دانست. واقعيت اين است که تالاب ها يکي از بي نظيرترين، زيباترين، بکرترين و شگفت انگيزترين پديده هاي طبيعي هستند که هر يک جلوه هايي بسيار بديع، جالب، ناشناخته و پر رمز و راز دارند.

در اين راستا تعدد درياچه ها در استان فارس مجموعه عناصر به هم پيوسته جذاب و ديدني را براي گردشگران به نمايش مي گذارد. بنابراين، هدف از پژوهش حاضر شناسايي و مکان يابي درياچه هاي داراي توسعه گردشگري بوسیله علم GIS در استان فارس است.

مکان یابی گردشگری بدسیله GIS

مکان یابی گردشگری بوسیله GIS

مکان یابی گردشگري درياچه اي نيازمند شناسايي و تجزيه و تحليل معيارها، زيرمعيارها و گزينه هاي متعددي از لايه هاي اطلاعاتي است؛ از اين رو در پژوهش حاضر ابتدا لايه هاي اطلاعاتي لازم براي مکان يابي پهنه هاي مستعد توسعه گردشگري درياچه اي تهيه شد؛ سپس به دليل تفاوت در ميزان تاثيرگذاري معيارها، زيرمعيارها و گزينه ها، 20 نفر از اساتيد و کارشناسان خبره در زمينه گردشگري به مقايسه دودويي اين مولفه ها پرداختند و وزن نهايي هر يک از آن ها با الگوي تحليل سلسله مراتبي (AHP) محاسبه شد؛ سپس با توجه به وزن نهايي زيرمعيارها و گزينه ها، لايه هاي اطلاعاتي در محيط نرم افزار GIS تلفيق شد.

مکان یابی گردشگري دریاچه ای با استفاده از  GIS نشان داد درياچه هاي پريشان، هرم و کاريان و هيرم در پهنه بسيار مناسب، درياچه دشت ارژن، در پهنه هاي بسيار مناسب و مناسب، مهارلو، طشک و بختگان، در پهنه هاي مناسب و درياچه کافتر در پهنه هاي مناسب و بسيار نامناسب براي توسعه گردشگري درياچه اي قرار مي گيرند.

جهت دریافت مقاله کامل برروی لینک زیر کلیک کنید

http://s6.picofile.com/file/8380370034/Makanyabi.pdf.html

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید