نظام اطلاعات مديريت شهري بررسي موردي: سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) شهر بابلسر

نظام اطلاعات مديريت شهري بررسي موردي: سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) شهر بابلسر

نظام اطلاعات مديريت شهري بررسي موردي: سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) شهر بابلسر


توسعه‌ روزافزون‌ شهرنشيني‌ و رشد جمعيت‌ در كشور از عواملي هستند كه‌ دامنه‌ شهرها را بيش‌ از پيش‌ گسترش‌ داده‌ و پديداري‌ شهرهاي‌ بزرگ‌ با جمعيت‌ زياد را در پي‌ داشته‌ است. اجراي سيستمي که همه شهروندان بتوانند درخواست هاي خود را از طريق شبکه هاي کامپيوتري مطرح سازند و روند درخواست را تا رسيدن به پاسخ، پيگيري کنند به نوعي تحقق شعار شهرداري در همه خانه ها است. با استقرار شبکه الکترونيکي درشهرداري، همه اطلاعات مربوط به شهر و مديريت شهري در سريع ترين زمان به صورت الکترونيکي ذخيره مي شوند و پس از ارزيابي بلافاصله براي ساير سازمان ها و شهروندان قابل دسترسي خواهدبود بدين ترتيب شهرداري شيشه اي به نوعي تحقق مي يابد. همچنين در اختيار قرار گرفتن اطلاعات موردنياز براي انجام تصميم گيري هاي اجرايي با روش هاي دقيق بهنگام شده، ديوارهاي سازماني را که در زمان حاضر مانع گردش سريع اطلاعات بين بخش هاي مختلف هستند از ميان برمي دارد و به ايجاد شهرداري بدون ديوار کمک مي کند.
در عصر حاضر چاره اي جز استفاده از توانمندي فناوري هاي پيشرفته IT و استفاده از محيط هاي اطلاعاتي GIS، در زمينه برنامه ريزي و مديريت شهري، جهت فراهم نمودن بستر اطلاعات جامع شهري نداريم. بااين نگاه به موضوع، پژوهش حاضر سعي در معرفي بخشي از سامانه اطلاعات جغرافيايي شهر بابلسر (Geography Information System of Babolsar City) دارد. سامانه مذکور با هدف يکسان سازي بستر اطلاعات درون سازماني و برون سازماني بين عناصر تاثيرگذار مستقيم و غيرمستقيم در سازمان فضايي شهر بابلسر و تحقق شهرداري الکترونيک در فاصله سال هاي 1385-1386 در 25% از سطح کل شهر به اجرا درآمد و نقطه عطفي در استان مازندران در هدايت مديريت شهري به نظام اطلاعات جامع، جهت دستيابي به اهداف عاليه برنامه ريزي شهري و مشارکت مردمي گشت.
واژگان کلیدی
جامعه شبکه ای، شهرداری بدون دیوار، سامانه اطلاعات جغرافیایی شهر بابلسر
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=128938

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید