پهنه بندي مناطق مناسب براي تغذيه مصنوعي دردشت ورامين به كمك GIS و سامانه پشتيباني تصميم گيري (DSS)

پهنه بندي مناطق مناسب براي تغذيه مصنوعي دردشت ورامين به كمك GIS و سامانه پشتيباني تصميم گيري (DSS)

پهنه بندي مناطق مناسب براي تغذيه مصنوعي دردشت ورامين به كمك GIS و سامانه پشتيباني تصميم گيري (DSS)


تعيين مناطق مناسب براي تغذيه مصنوعي از اهميت بسياري برخوردار است و لازم است با دقت كافي انجام شود. به علت وجود مشخصه هاي متعدد موثر در مكان يابي و نياز به بررسي توام معيارهاي ارزيابي شده و تغييرات مداوم آنها، نياز به سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي ابزاري كارامد براي مديريت و استفاده داده هاي مكاني در اين زمينه است. در اين تحقيق، پنج عامل مقدار شيب، نفوذپذيري سطحي، ضخامت آبرفت، توانايي انتقال آب در آبرفت و كيفيت آبرفت به عنوان عوامل موثر در مكان يابي مناطق مستعد تغذيه مصنوعي در دشت ورامين مشخص شد. پس از تهيه لايه هاي مورد نظر، اين لايه ها در محيط GIS طبقه بندي شد و نقشه هاي آنها تهيه شد. در مرحله بعد لايه ها با يكديگر قطع داده شدند و نتايج آن به صورت جدول به دست آمد. سپس به كمك سامانه پشتيباني تصميم گيري (DSS)، براي حالات مختلف به وجود آمده تصميم گيري شد. اطلاعات به دست آمده مجددا وارد محيط GIS شد و نقشه اي كه تناسب نواحي از ديدگاه تغذيه مصنوعي را نشان مي دهد، ارايه شد. چهار كلاس خيلي مناسب، مناسب، متوسط و نامناسب براي تفكيك كلاس هاي تناسب در نظر گرفته شد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه حدود 7 درصد از دشت ورامين براي تغذيه مصنوعي مناسب است.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=64559

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید