کاربردهاي فناوري GIS در مدل سازي و تحليل هاي مکاني داده هاي اقليمي

کاربردهاي فناوري GIS در مدل سازي و تحليل هاي مکاني داده هاي اقليمي

کاربردهاي فناوري GIS در مدل سازي و تحليل هاي مکاني داده هاي اقليمي


با توجه به اينکه اطلاعات اقليمي جزو اطلاعات پايه بوده و در حقيقت تمامي مطالعات، طرح هاي تحقيقاتي و طراحي پروژه هاي عمراني نيازمند اين اطلاعات مي باشند بر حسب ضرورت و اهميت کار و توانائي هاي که سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در اين زمينه دارند در مرکز تحقيقات کشاورزي استان آذربايجان شرقي اقدام به طراحي و ايجاد بانک اطلاعات اقليمي در محيط GIS شده که در آن از نرم افزارهاي تخصصي آن نظير ArcGIS و ILWIS استفاده شده است. اين بانک اطلاعاتي که حاوي اطلاعات عناصر اقليمي در قالب اطلاعات مکاني و اطلاعات توصيفي بوده به صورت ماهانه از ايستگاه هاي مختلف جمع آوري و در آن ذخيره مي شوند و بر حسب نياز کاربران و محققان با استفاده از الگوريتم هاي مناسب برنامه هاي تخصصي GIS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و خروجي هاي آن نيز به صورت نقشه هاي موضوعي، جداول و يا متن در اختيار آنان قرار مي گيرد. اين مقاله بر آن است که ضمن ارائه مباحث تئوريک در بيان توانائي ها و قابليت هاي کاربردي GIS در طراحي و اجراي مطالعات اقليمي، ضرورت بکارگيري آن را در اين گونه مطالعات بيشتر آشکار سازد.
واژگان کلیدی
پایگاه اطلاعات اقلیمی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، مدل سازی و تحلیل های مکانی، استان اذربایجان شرقی
برای دنلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=147876

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید