کاربرد GIS در مدلسازی گسترش فیزیکی شهرها
در طی چند دهه اخیر و به خصوص پس از انقلاب اسلامی رشد فزاینده شهرنشینی در اغلب شهرهای ایران مطرح شده است. این در حالی است که وضعیت موجود شهرهای فعلی پاسخگوی نیازهای مردم نمی باشد. اصولا، این نیازها باید از ابعاد اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند، در غیر اینصورت پیامدهای سوء آتی قابل پیشبینی و کنترل نخواهد بود. با وجود آگاهی از اثرات نامطلوب ناشی از توسعه های کالبدی شهر بر محیط طبیعی این واقعیت را نیز باید قبول کرد که پدیده توسعه شهری امری اجتناب ناپذیر است. نگاهی به پیشبینی اطلاعات و آمار ایران در سال 1400 با تخمین جمعیت 130 میلیون نفر و با محاسبه نرخ رشد شهرنشینی فعلی نیاز به حداقل دو برابر مساحت کنونی برای شهرها را قطعی می سازد. اگرچه رشد درون شهری میتواند بخشی از این نیاز را مرتفع نماید، ولی توسعه غالبا در حومه شهرها اتفاق میافتد، جاییکه توسعه کاربریهای غیرمنطقی زمین باعث از بین رفتن منابع طبیعی مرغوب و تخریب اکوسیستم های حساس میگردد. به دلیل آنکه تنها هدف چنین توسعه هایی افزایش مقیاس است، به دنبال خود تمرکز گرایی، تخصص گرایی و مکانیزه شدن را به ارمغان می- آورد که هر دو مقوله ذکرشده محیطهای طبیعی و مصنوعی را دچار بحران میسازد. برای کنترل و هدایت چنین توسعه هایی مشخص نمودن ابعاد توسعه مطلوب، مکان گزینی صحیح زمین و اعمال سیاستهای حفاظت طبیعی در راستای اهداف اجتماعی و اقتصادی نیاز به برنامه ریزی های دقیق و علمی دارد.

ویژه نامه این ماه :کاربرد GIS وRS در شهرسازی و مدیریت شهری

gisgis در برنامه ریزی شهریGIS در شهرسازیGIS در مدیریت شهریآموزش GIS در برنامه ریزی شهریآموزش GIS در شهرسازیآموزش GIS در مدیریت شهریآموزش تخصصی GIS در برنامه ریزی شهریآموزش تخصصی GIS در شهرسازیآموزش تخصصی GIS در مدیریت شهریآموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریآموزش جی ای اس در شهرسازیآموزش جی ای اس در مدیریت شهریآموزشگاه GIS در برنامه ریزی شهریآموزشگاه GIS در شهرسازیآموزشگاه GIS در مدیریت شهریتدریس خصوصی GIS در برنامه ریزی شهریتدریس خصوصی GIS در شهرسازیتدریس خصوصی GIS در مدیریت شهریدانلود نرم افزار GIS در شهرسازیسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات مکانیکاربرد GIS در مدلسازی گسترش فیزیکی شهرهاکتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهریکتاب کاربرد ArcGIS در شهرسازی.کتاب کاربرد ArcGIS در مدیریت شهریمراحل انجام یک پروژه شهری در GISمشاوره پایان نامه GIS در برنامه ریزی شهریمشاوره پایان نامه GIS در شهرسازیمشاوره پایان نامه GIS در مدیریت شهریمشاوره پایان نامه جی ای اس در شهرسازیموسسه آموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریموسسه آموزش جی ای اس در شهرسازیموسسه آموزش جی ای اس در مدیریت شهریموسسه آموزشی GISموسسه چشم انداز شیرازنقش GIS در مدیریت شهری

6 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید