کاربرد GPS در مدیریت محیط زیست

GPS یک سیستم ناوبری ماهواره ای است که کاملاً به عنوان سیستم موقعیت یابی جهانی شناخته می شود. از 30 ماهواره ناوبری روی زمین تشکیل شده است و بیشتر برای نشان دادن موقعیت و موقعیت اجسام استفاده می شود. علاوه بر نشان دادن موقعیت مکانی ، اطلاعات مربوط به اشیا same مشابه را نیز به شما می دهد. این ماده به طور عمده در بخشهای مختلف اعمال می شود از جمله: کاربران محیط زیست ، نظامی ، تجاری و غیرنظامی در سراسر جهان.

 

1. حیات وحش یک منطقه را ارزیابی می کند

فناوری GPS در برنامه ریزی استراتژیک و همچنین تلاش های حفاظت از جنگل ها ضروری است. مختصات ارائه شده توسط GPS با تصاویر ترکیب شده است بنابراین ارزیابی حیات وحش در بیشتر جنگلهای غیر قابل نفوذ امکان پذیر است.

2. مدیریت ورود به سیستم در جنگل ها

GPS برای جمع آوری اطلاعات از جمله نقشه برداری استفاده می شود که به کاربران مختلف کمک می کند تا تعداد درختان را قطع کرده و توسط چه کسی مدیریت کنند.

3. درک تغییرات پیش بینی در محیط

هواشناسان اغلب از GPS برای تعیین میزان آب جو استفاده می کنند که به آنها در ارائه پیش بینی دقیق هوا کمک می کند.

4. نقشه برداری از محیط آتش سوزی جنگل ها


فناوری GPS به هلی کوپترها متصل است که به پرسنل آتش نشانی کمک می کند تا آتش سوزی های جنگل را به راحتی پیدا کنند. علاوه بر این ، نیروهای آتش نشانی از GPS برای یافتن منابع مهم مانند کابین ها و پل ها استفاده کرده و آتش ها را خاموش کردند تا از مردم و سایر موارد در مقابل خرابی محافظت کنند.

5. حرکت را دنبال می کند و نشت روغن را گسترش می دهد

GPS معمولاً در شناورهایی نصب می شود که به ردیابی حرکات نشت روغن کمک می کنند. عمدتا از این فناوری برای کمک به تمیز کردن خدمه برای ردیابی و واکنش به نشت روغن استفاده شده است. نشت نفت برای زندگی دریایی ، مردم و همچنین محیط زیست خطرناک است. اطلاعات GPS جمع آوری شده از شناورهای شناور که GPS در آنها گنجانده شده است ، به تیم های پاسخ دهنده کمک می کند تا به سرعت به نشت بپردازند.

6. به ردیابی و حفظ جمعیت در حال کاهش کمک می کند

گونه های در معرض خطر مانند گوریل های کوهستانی رواندا با استفاده از فناوری GPS نقشه برداری و ردیابی می شوند و این امر به حفظ این گونه ها کمک می کند. گونه های دیگر پرندگان

7. پیش بینی زلزله

فناوری GPS اطلاعات دقیق موقعیتی را در اختیار دانشمندان قرار می دهد که به آنها کمک می کند جدول زمانی زمین لرزه ها را درک کرده و از این رو اقدامات محافظتی دستگاه را در برابر آنها در بیشتر مناطق زلزله خیز انجام دهند. دانشمندان از طریق GPS به چگونگی وقوع زمین لرزه در زمان و همچنین پیش بینی زمان بعدی وقوع زمین لرزه و مکان دقیق می پردازند.

8. نظارت بر پوسته و لرزه


اطلاعات واقعی و دقیق موقعیت یابی ارائه شده توسط فناوری GPS دانشمندان را قادر می سازد تا وقوع هرگونه فعالیت پوسته ای و لرزه ای را کنترل کنند.

9. تجزیه و تحلیل نگرانی های زیست محیطی

اطلاعات ارائه شده توسط GPS که دارای بسته های GIS نیز هستند ، ضروری به نظر می رسند زیرا داده های جامع مربوط به محیط را ارائه می دهند. این نگرانی های زیست محیطی ممکن است از آتش سوزی جنگل ها ، نشت مواد نفتی و از بین رفتن جمعیت باشد.

10. ردیابی دقیق بلایای زیست محیطی

بلایای زیست محیطی مانند نشت نفت و آتش سوزی به راحتی قابل ردیابی و نظارت است. بنابراین این حوادث پس از وقوع به راحتی کنترل می شوند. علاوه بر این ، GPS برای ردیابی دقیق ردیابی محیطی ضروری است.

23 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید