کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)


کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
مولفان: سعید جوی زاده، میلاد قمرزاده، منیژه براهیمی، الهام شمس آبادی
تلفن سفارش :
07132341477
09382252774
آدرس-شیراز-خیابان برق، کوچه 1. موسسه چشم انداز هزاره سوم

فهرست مطالب
فصل اول: مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN، Raster و Terrain
• مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN، Raster و Terrain
• ابزار ویرایش TIN در Arc GIS
• تولید TIN
• دستورهای کاربردی TIN در Arc Toolbox
• مدل رقومی ارتفاع
• کاربرد DEM
• طبقه بندی زمین با استفاده از DEM
• روش های تولید DEM
• ساختاردهی مدل
• دستورهای پرکاربرد DEM در Arc Toolbox
• تفاوت DEM، DTM، DSM
فصل دوم: سه بعدی کردن لایه های وکتوری و ایجاد پروفیل
فصل سوم: Spatial Analyst
• شیب
• کاربردهای نقشه ی شیب
• طرز تهیه ی نقشه ی شیب در Arc MAP
• جهت شیب
• کاربردهای نقشه ی جهت شیب
• تهیه ی نقشه ی جهت شیب در محیط Arc MAP
• خطوط تراز چیست؟
• طرز تهیه ی خطوط تراز در Arc MAP
• تهیه ی خطوط هم چند در Arc MAP
• طریقه ی ایجاد خطوط هم باران در Arc MAP
• نقشه ی سایه روشن
• کاربردهای نقشه سایه روشن
• طرز تهیه ی نقشه سایه روشن در Arc MAP
• نقشه میدان دید
• نقشه ی Cut/Fill
• کاربردهای نقشه ی Cut/Fill
فصل چهارم: درون یابی
• درون یابی
• روش های درون یابی
• ابزارهای درون یابی در Arc MAP
فصل پنجم: نقشه ی کاربری اراضی
• نقشه کاربری اراضی
• مراحل کلی تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات دورسنجی
• معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی
• مشکلات تفسیر تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی
• تهیه نقشه کاربری اراضی در Arc MAP
فصل ششم: محاسبه شاخص پوشش گیاهی
• شاخص NDVI چیست؟
• سری های زمانی و ترکیب های شاخص پوشش گیاهی NDVI
• کاربردهای NDVI
• محاسبه ی شاخص پوشش گیاهی در Arc MAP
فصل هفتم: مدل سازی با Model Builder
• چرا Model Builder را یاد بگیریم؟
• کاربردهای Model Builder
• طریقه ساخت یک مدل در Arc MAP
فصل هشتم: توپولوژی
• تعریف توپولوژی
• مدل توپولوژی
• ایجاد توپولوژی
• روابط توپولوژیک در GIS
• مزایای ایجاد روابط توپولوژیک
فصل نهم: نرم افزار Arc Scene
• محیط نرم افزار Arc Scene
• نمایش سه بعدی لایه های وکتوری
• نمایش سه بعدی لایه های رستری
فصل دهم: ساخت انیمیشن از لایه های سه بعدی
• ساخت انیمیشن از لایه های سه بعدی
• مدیریت انیمیشن
• ذخیره کردن انیمیشن
فصل یازدهم: تحلیل شبکه
• شبکه چیست؟
• تحلیل شبکه ی حمل و نقل
• مراحل اجرای تحلیل شبکه های حمل و نقل
• روش ایجاد تحلیل شبکه در Arc MAP
فصل دوازدهم: Arc Hydro
• Arc Hydro چیست؟
• مجموعه ای از ابزارها برای تجزیه و تحلیل منابع آبی
• با استفاده از Arc Hydro چه کارهایی می توانید انجام دهید؟
• نصب Arc Hydro Tools
• پیش پردازش در Arc Hydro
فصل سیزدهم: Arc scan
• فعال کردن الحاقیه Arc scan
• وکتوری کردن یک نقشه اسکن شده
• تنظیمات Arc scan
• روش های وکتوری کردن داده های رستری
فصل چهاردهم: فرایند تحلیل سلسله مراتبی
• تعریف تحلیل سلسله مراتبی
• اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
• فرایند اجرای یک پروژه ی مکان یابی دفن پسماند در GIS با روش AHP
منابع و مآخذ

7 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید