کتاب GIS in Energy and Utilities


کتاب راهنمای GIS انرژی و تاسیسات آب و برق GIS in Energy and Utilities کتابی است که به عنوان یک فصل از کتاب Spring Handbook of Geographic Information توسط .     jessica Wyland, Robert G. book, William (Bill) Meehen نوشته شده است.

این فصل از کتاب اصلی در رابطه با تکنولوژی GIS و ایده های جدید به کارگیری آن در مسائل حساس تجاری در انرژی و تاسیسات آب و برق صحبت می کند.

این کتب در سال 2012 در انتشارات Spring به چاپ رسیده است.

Bill Meehan یکی از مدیران ارشد Esri است که چندین کتاب در زمینه GIS و به کارگیری آن در صنایع مختلف از جمله آب و برق نوشته است.

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید