خانه / آموزش های بین المللی(برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید)

آموزش های بین المللی(برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید)

فیلم آموزشی گوگل ارث انجین

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت دهم-موسسه چشم انداز -www.gisland.org

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت دهم-موسسه چشم انداز –www.gisland.org گوگل ارث انجین: Google Earth شما را قادر می سازد که بصورت مجازی در اقصی نقاط کره زمین سفر کنید، مناطقی را کشف کنید و به جهان پیرامون خود نگاهی بیاندازید. همچنین شما می توانید تصاویر ماهواره ای، نقشه ها، …

بیشتر بخوانید »
فیلم آموزشی گوگل ارث انجین

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت نهم-موسسه چشم انداز -www.gisland.org

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت نهم-موسسه چشم انداز –www.gisland.org گوگل ارث انجین: Google Earth شما را قادر می سازد که بصورت مجازی در اقصی نقاط کره زمین سفر کنید، مناطقی را کشف کنید و به جهان پیرامون خود نگاهی بیاندازید. همچنین شما می توانید تصاویر ماهواره ای، نقشه ها، …

بیشتر بخوانید »
فیلم آموزشی گوگل ارث انجین

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت هشتم-موسسه چشم انداز -www.gisland.org

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت هشتم-موسسه چشم انداز –www.gisland.org گوگل ارث انجین: Google Earth شما را قادر می سازد که بصورت مجازی در اقصی نقاط کره زمین سفر کنید، مناطقی را کشف کنید و به جهان پیرامون خود نگاهی بیاندازید. همچنین شما می توانید تصاویر ماهواره ای، نقشه ها، …

بیشتر بخوانید »
اصول نگارش مقالات علمی

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت هفتم-موسسه چشم انداز -www.gisland.org

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت هفتم-موسسه چشم انداز –www.gisland.org گوگل ارث انجین: Google Earth شما را قادر می سازد که بصورت مجازی در اقصی نقاط کره زمین سفر کنید، مناطقی را کشف کنید و به جهان پیرامون خود نگاهی بیاندازید. همچنین شما می توانید تصاویر ماهواره ای، نقشه ها، …

بیشتر بخوانید »
فیلم آموزشی گوگل ارث انجین

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت ششم-موسسه چشم انداز -www.gisland.org

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت ششم-موسسه چشم انداز –www.gisland.org گوگل ارث انجین: Google Earth شما را قادر می سازد که بصورت مجازی در اقصی نقاط کره زمین سفر کنید، مناطقی را کشف کنید و به جهان پیرامون خود نگاهی بیاندازید. همچنین شما می توانید تصاویر ماهواره ای، نقشه ها، …

بیشتر بخوانید »
فیلم آموزشی گوگل ارث انجین

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت پنجم-موسسه چشم انداز -www.gisland.org

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت پنجم-موسسه چشم انداز –www.gisland.org گوگل ارث انجین: Google Earth شما را قادر می سازد که بصورت مجازی در اقصی نقاط کره زمین سفر کنید، مناطقی را کشف کنید و به جهان پیرامون خود نگاهی بیاندازید. همچنین شما می توانید تصاویر ماهواره ای، نقشه ها، …

بیشتر بخوانید »
فیلم آموزشی گوگل ارث انجین

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت چهارم-موسسه چشم انداز -www.gisland.org

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت چهارم-موسسه چشم انداز –www.gisland.org گوگل ارث انجین: Google Earth شما را قادر می سازد که بصورت مجازی در اقصی نقاط کره زمین سفر کنید، مناطقی را کشف کنید و به جهان پیرامون خود نگاهی بیاندازید. همچنین شما می توانید تصاویر ماهواره ای، نقشه ها، …

بیشتر بخوانید »
فیلم آموزشی گوگل ارث انجین

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت سوم-موسسه چشم انداز -www.gisland.org

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت سوم-موسسه چشم انداز –www.gisland.org گوگل ارث انجین: Google Earth شما را قادر می سازد که بصورت مجازی در اقصی نقاط کره زمین سفر کنید، مناطقی را کشف کنید و به جهان پیرامون خود نگاهی بیاندازید. همچنین شما می توانید تصاویر ماهواره ای، نقشه ها، …

بیشتر بخوانید »
فیلم آموزشی گوگل ارث انجین

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت دوم-موسسه چشم انداز -www.gisland.org

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت دوم-موسسه چشم انداز –www.gisland.org گوگل ارث انجین: Google Earth شما را قادر می سازد که بصورت مجازی در اقصی نقاط کره زمین سفر کنید، مناطقی را کشف کنید و به جهان پیرامون خود نگاهی بیاندازید. همچنین شما می توانید تصاویر ماهواره ای، نقشه ها، …

بیشتر بخوانید »
فیلم آموزشی گوگل ارث انجین

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت اول-موسسه چشم انداز -www.gisland.org

فیلم آموزشی: گوگل ارث انجین -قسمت اول-موسسه چشم انداز –www.gisland.org گوگل ارث انجین: Google Earth شما را قادر می سازد که بصورت مجازی در اقصی نقاط کره زمین سفر کنید، مناطقی را کشف کنید و به جهان پیرامون خود نگاهی بیاندازید. همچنین شما می توانید تصاویر ماهواره ای، نقشه ها، …

بیشتر بخوانید »

تماس با ما

Open chat
Powered by
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟