رادار (Radar)

رادار

عبارت  RADAR از حرف اول کلمات عبارت “RAdio Detection And Ranging” برگرفته شده است و به معنی “تشخیص و ناوبری ... مطالعه بیشتر