خانه / فیلم های آموزشی (برای ویدئوهای بیشتر اینجا کلیک کنید)

فیلم های آموزشی (برای ویدئوهای بیشتر اینجا کلیک کنید)

آموزش کاربردی Arccatolog در GIS -قسمت سوم

آشنایی با آرک کاتالوگ

آموزش کاربردی کاتالوگ در Gis توسط دکتر سعید جوی زاده. تلفن تماس 09382252774 آموزش کاربردی ArcCatalog یکی از مجموعه بسیار مهم در آموزش gis میباشد. در واقع یکی از نرم افزارهای مجموعه نرم افزاری Arc GIS است که قابلیت مدیریت داده ها، ایجاد لایه های جدید (Shapefile) ، حذف و …

بیشتر بخوانید »

آموزش کاربردی Arccatolog در GIS -قسمت دوم

آشنایی با آرک کاتالوگ

آموزش کاربردی کاتالوگ در Gis توسط دکتر سعید جوی زاده. تلفن تماس 09382252774 آموزش کاربردی ArcCatalog یکی از مجموعه بسیار مهم در آموزش gis میباشد. در واقع یکی از نرم افزارهای مجموعه نرم افزاری Arc GIS است که قابلیت مدیریت داده ها، ایجاد لایه های جدید (Shapefile) ، حذف و …

بیشتر بخوانید »

آموزش کاربردی ArcCatalog در GIS -قسمت اول

آشنایی با آرک کاتالوگ

آموزش کاربردی کاتالوگ در Gis توسط دکتر سعید جوی زاده. تلفن تماس 09382252774 آموزش کاربردی ArcCatalog یکی از مجموعه بسیار مهم در آموزش gis میباشد. در واقع یکی از نرم افزارهای مجموعه نرم افزاری Arc GIS است که قابلیت مدیریت داده ها، ایجاد لایه های جدید (Shapefile) ، حذف و …

بیشتر بخوانید »