مقالات داخلی و بین المللی

سنجش عینی معیار‌های محیطی تاثیرگذار بر فعالیت‌‌های فیزیکی شهروندان، با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، نمونه موردی: شهر سنندج

سنجش عینی معیار‌های محیطی تاثیرگذار بر فعالیت‌‌های فیزیکی شهروندان، با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، نمونه موردی: شهر سنندج چکیده فعالیت‌‌ ... مطالعه بیشتر

ارزیابی جامع الگوریتم‌های بهینه‌سازی ژنتیک استاندارد، ژنتیک بهبودیافته و ازدحام ذرات بهبود یافته در کشف ترکیب بهینه ترم‌های توابع کسری وابسته به زمین

ارزیابی جامع الگوریتم‌های بهینه‌سازی ژنتیک استاندارد، ژنتیک بهبودیافته و ازدحام ذرات بهبود یافته در کشف ترکیب بهینه ترم‌های توابع کسری ... مطالعه بیشتر

واکاوی پیامدهای خزش شهری در سکونتگاه‌های روستایی پیرامونی (مورد مطالعه:روستاهای جنوب کلانشهر تهران)

واکاوی پیامدهای خزش شهری در سکونتگاه‌های روستایی پیرامونی (مورد مطالعه:روستاهای جنوب کلانشهر تهران) چکیده کلانشهرها به‌دلیل تمرکز فوق‌العاده قدرت، سرمایه ... مطالعه بیشتر