آموزش دوره جامع ENVI موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل همراه با فیلم و کتاب

نرم افزار ENVI

ENVI5.3 یکی از قویترین و محبوبترین نرم افزارهای سنجش از دور برای پردازش انواع تصاویر و داده های ماهواره ای ... مطالعه بیشتر