از طريق سيستم آنلاين (ارسال مستقیم در سایت ژورنال)