ایجاد قالب خام لایه های برداری به فرمت shp در محیط ArcCatalog