باغ محتشم

باغ محتشم باغ محتشم یا پارک شهر رشت، قدیمی‌ترین پارک این شهر است. این پارک در دوران حکومت ناصرالدین شاه ... مطالعه بیشتر