وکتور

آشنایی با سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS

سیستم اطلاعات جغرافیایی سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) نوعی پایگاه داده حاوی داده‌های جغرافیایی (یعنی توصیف پدیده‌هایی که مکان مربوط به آن است)، همراه با ابزارهای نرم‌افزاری برای مدیریت، تجزیه و ... مطالعه بیشتر