گردشگری

دریاچه سوان

دریاچه سوان

دریاچه سوان-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS رضا رسولی بلخکانلو دریاچهٔ سِوان دریاچه‌ای در ارمنستان است. ... مطالعه بیشتر