FeatureLayer

 طراحی اپلیکیشن با الگوهای ArcGIS و Dojo

ویجت TimeSlider

ویجت TimeSlider-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS این ویجت، اطلاعات زمانی لایه را تصویرسازی می‌کند. در ... مطالعه بیشتر
ویجت Guage

ویجت Guage

ویجت Guage-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS این ویجت داده‌های عددی را از لایه‌هایی مانند FeatureLayer ... مطالعه بیشتر