ویجت Guage

ویجت Guage

ویجت Guage-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS این ویجت داده‌های عددی را از لایه‌هایی مانند FeatureLayer ... مطالعه بیشتر