SQL Server

انطباق ویرایش‌ها و ارسال تغییرات

پشتیبان‌ها

پشتیبان‌ها-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS اگر می‌خواهید با استفاده از  SQL Server از پایگاه داده ... مطالعه بیشتر
وب سرور

وب سرور

وب سرور-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS وب‌سرویس‌ها روی وب سرور قرار دارند و به مشتری‌های ... مطالعه بیشتر