کنترل تغییرات آب و هوایی:نیاز به داده های مکانی (Geospatial)

داده های مکانی،آموزش GIS

داده های مکانی


سعید جوی زاده (مدیر موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل )
“کنترل تغییرات آب و هوایی بسیار مهم است.توجه دانشمندان به واقعیت تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی فقط در دوران اخیر رو به افزایش بوده است و در اکثر محافل علمی و دانشگاهی جهان مورد توجه و بحث است.به نظر ما یافتن پاسخ برای همه این چالش ها دشوار است. اما ریشه همه اینها نیاز به داده های مکانی خوب است.آنچه باعث می شود جهان از گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی نجات پیدا کند تهیه داده های مکانی خوب ، کنترل و تحلیل آنهاست.سخت در اشتباه هستید اگر فکر کنید که بدون داده های مکانی بتوانید جهان امروزی را کنترل کنید.

آموزش GIS
برای کنترل و کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی و اثرات مخرب تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی باید تمامی کشورهای جهان داده های مکانی خود را تهیه و در جهت استاندارد کردن آن تلاش کنند.باید مراجع بین المللی کنترل زیادی بروی داده های مکانی کشور ها داشته باشند چرا که ما در جهانی زندگی می کنیم که همه با هم در یک اکوسیستم هستیم.در یک اکوسیستم نمی توانیم فقط به یک عنصر بپردازیم بلکه باید همه در یک نگرش سیستمی با هم دیده شوند.دید کل نگر به داده هیا مکانی و به جهان اطراف ما امری واجب و ضروری است.تیم ما (موسسه چشم انداز)با نگاهی متفاوت به جهان هستی و محیط اطراف در تلاش است که با تحلیل داده های مکانی و به کار بستن آن بتواند به کاهش خسارات در جهان کمک کند.”

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید