مکان یابی پارک ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

فازی

مدل فازی

اصطلاح «فازی» (Fuzzy) به معنی گنگ و نامشخص است. در زندگی عادی نیز گاهی با موقعیتی‌هایی مواجه می‌شویم که نمی‌دانیم ... مطالعه بیشتر