دکتر سعید جوی زاده

مطالعه گسترش شهری با استفاده از GIS و RS

عرض جغرافیایی

عرض جغرافیایی در جغرافیا ، عرض جغرافیایی مختصات جغرافیایی است که موقعیت شمال – جنوب یک نقطه در سطح زمین را مشخص می کند. عرض جغرافیایی زاویه ای است (که در ... مطالعه بیشتر
مطالعه گسترش شهری با استفاده از GIS و RS

سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) چیست؟

سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) یک سیستم اطلاعاتی است که برای وارد کردن، بازیابی، مدیریت، تجزیه و تحلیل و انتقال داده‌های جغرافیایی ( داده‌ها با مرجع مکانی )، با هدف اصلی پشتیبانی از فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با برنامه‌ریزی ... مطالعه بیشتر
مطالعه گسترش شهری با استفاده از GIS و RS

GIS چیست؟

این یک سیستم اطلاعاتی است که حاوی مقدار زیادی داده است و از طریق ابزارهای کامپیوتری معروف به نرم افزار ... مطالعه بیشتر